Goed leiderschap gaat samen met je persoonlijke groeiproces

Hou je ‘binnenwereld’ op orde.
Dit zijn The Next Level coaches: Eric & Lieve

Eric en Lieve

De leiders van de toekomst zijn sterke leiders, die niet alleen effectieve vaardigheden en strategieën kennen, maar ook een diepgaand begrip van zichzelf en anderen hebben.  

Groeien in leiderschap geeft je in de diepte, structuur. Een nodige basis om je maatschappelijke positie op te bouwen en in te nemen. Zo kan je in onze voortdurend veranderende samenleving én flexibel én krachtig, blijven staan.

10 redenen waarom persoonlijke groei essentieel is voor goed leiderschap:

1. Zelfbewustzijn:
Neem de tijd om via zelfreflectie naar binnen te kijken. Leiders die zichzelf goed kennen, begrijpen hun sterke en zwakke punten, hun waarden en overtuigingen. Dit stelt hen in staat om congruent te handelen, te leiden vanuit hun eigen authenticiteit. Ze zijn zich bewust van de impact van hun gedrag op anderen.

2. Accepteer jezelf:
Geen zelfbewustzijn zonder zelfacceptatie! Ik vind het noodzakelijk om dit extra te benoemen. In onze samenleving worden we gewezen op fouten. We leren dus streng/hard zijn, in eerste instantie naar onszelf toe. Om te helen is het belangrijk om jezelf volledig te accepteren, inclusief je fouten en tekortkomingen. Het stelt je in staat om leermomenten/uitdagingen te zien en vooral om minder vanuit emoties te reageren. Dat willen we toch allemaal? Zelfacceptatie leidt tot kunnen accepteren van jezelf en anderen. Een kracht die energie geeft.

3. Leef in het nu:
Weet dat je het verleden niet kunt veranderen.
Je kan wel terugkijken om eruit te leren. Om jezelf in het ‘nu’ te kunnen begrijpen en te weten wat je nodig hebt. Het is verbinden met jezelf om verbindend leiderschap aan te gaan met anderen. Je kan dan ook bewuster keuzes maken in het heden en je leven positief beïnvloeden. Richt je aandacht op het huidige moment en zoek jouw ‘mindful zijn’ samen met zij die je omringen.

4. Empathie en begrip:
Een dieper inzicht in jezelf brengt je inzicht in anderen.
Dit vergroot je empathie en begrip voor de behoeften, perspectieven en emoties van de anderen. Dat krijg je dan gegarandeerd ook terug. Goed en authentiek leiderschap vraagt actief luisteren naar perspectieven en behoeften en compassie tonen. Als leider kun je betere interactieve relaties opbouwen, mensen motiveren en een ondersteunende omgeving creëren.

5. Authentiek zijn:
Leiderschap begint met authenticiteit.
Persoonlijke groei helpt je om trouw te zijn aan jezelf, eerlijk en transparant in je acties en je communicatie. Het brengt je authentiek Leiderschapomdat je leidt vanuit je eigen waarden en overtuigingen. Het hoeft niet gezegd dat dit enkel kan als je jezelf écht en bewust kent en hierin steeds verder groeit en ontwikkeld.

6. Communicatie:
Persoonlijke groei verbetert je communicatievaardigheden. Doordat je actief en effectief KAN luisteren, ga je helder en respectvol spreken. Je gaat je boodschap aanpassen aan de verschillende doelgroepen. Door persoonlijke groei besef je immers dat iedereen, net als jijzelf een eigen manier van kijken en begrijpen heeft. Effectieve communicatie is essentieel voor goed leiderschap om te inspireren, begeleiden en motiveren van anderen. Luister dus actief naar anderen en geef constructieve feedback. Zo krijg je wat je wil krijgen en wordt er gedaan wat moet gedaan worden.

7. Leervermogen:
Leiders die openstaan voor persoonlijke groei, omarmen nieuwe ideeën. Ze nemen feedback ter harte, zijn bereid om fouten te erkennen, ze recht te zetten en ervan te leren. Dit toont integriteit en bouwt vertrouwen op. Dit flexibele leervermogen helpt leiders om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Blijf leren en groeien en stel doelen voor jezelf, zowel op korte als lange termijn en werk eraan ze te bereiken. Vanuit zelfkennis wordt dat een energie gevend ‘proces’. Het geeft je richting en helpt je voldoening te vinden in je leven.

8. Emotionele intelligentie:
Het stelt je in staat om eigen emoties te begrijpen en beheren en vervolgens de emoties van anderen. Erkennen van je eigen emoties, positief en negatief is DE voorwaarde om ze te leren/kunnen uiten op een gezonde manier. Het vraagt dat je naar de oorzaken zoekt achter je emotionele pijn en eraan werkt om diepere heling te bevorderen, zoals we al zeiden bij punt 1.
Emotionele Intelligentie leidt tot betere besluitvorming, conflictbeheersing en het opbouwen van sterke relaties. Je ontwikkeld veerkracht waardoor je moeilijkheden en tegenslagen kan accepteren en overwinnen als onderdeel van het leerproces.

Emotioneel intelligente mensen kunnen dankbaar zijn, ook als ze op de proef gesteld worden omdat ze ook blijven zien wat er ‘wel is’. Het cultiveren van dankbaarheid kan je perspectief verschuiven en een gevoel van tevredenheid bevorderen.

9. Inspiratie en motivatie:
Een groeiende, steeds evoluerende leider is een bron van inspiratie en motivatie voor anderen. Het bevordert het samenwerken als een hecht team. Je persoonlijke ontwikkeling laat namelijk ‘zien’ dat groei mogelijk is en het stimuleert anderen om het eigen potentieel na te streven. Het creëert een positieve werkomgeving en stimuleert de betrokkenheid van teamleden op en met elkaar. Er is echtheid, interesse in elkaar en geloof dat fouten leermomenten zijn. Je eigen leer/groei ervaring helpt je geduldig te zijn want je weet dat van binnenuit groeien een gestaag maar op termijn een duurzaam proces is met grote resultaten.

10. Neem zelfzorg serieus:
Ik kan het niet genoeg benadrukken: Besteed aandacht aan je fysieke, mentale en emotionele welzijn. Zorg voor voldoende slaap, eet gezond, beweeg regelmatig en vind activiteiten die je vreugde brengen. Neem tijd om te ontspannen, je energie op te laden en doe aan zelfreflectie. Het gaat snel tegenwoordig. Het is als vanouds echter niet anders: af en toe vertragen en weten waar je mee bezig bent, geeft de échte TOP-snelheid!
Dat geeft veerkrachtige, effectieve maar ook gelukkige Leiders!.
Vergeet niet dat “zelf – zorg” ook betekent dat je zorgt voor de allerbelangrijkste personen in je leven: je partner, je kinderen.

Door deze tips toe te passen zorg je dat je als leider een stevige basis hebt. Vanuit deze basis kan je als het lastig wordt steeds weer terugkeren naar jezelf zonder dat je je teveel laat (af)leiden door wat er om je heen gebeurt. Hoe dichter je bij jezelf staat, hoe krachtiger je als leider bent.

Experimenteer, wees open voor nieuwe ervaringen en vind wat voor jou het beste werkt.

Wil je hulp bij je persoonlijke groei? Maak een vrijblijvende afspraak bij ons. We gaan samen kijken hoe je verder kan komen.

Gratis webinar

In deze chaotische tijden waar standvastigheid en stabiliteit definitief tot het verleden lijken te behoren, zijn het vooral de emoties onrust en onzekerheid die de boventoon voeren. Wij willen hier graag een helpende hand lenen aan alle ondernemers die opnieuw willen leiding geven met vertrouwen
Sta jij ook open voor tips en raadgevingen om jouw persoonlijk leiderschap te ontwikkelen? Wil jij terug evolueren naar een effectief leiderschap waar je team zich als één man achter schaart? Schrijf je dan in voor onze gratis webinar en laat je opnieuw inspireren.