Elke stap is niet meer dan een moment op weg naar het ‘juiste’ doel.

De Kilimanjaro als metafoor voor jouw onderneming/voor jouw leiderschap.
Dit zijn The Next Level coaches: Eric & Lieve

Eric en Lieve

Je werkt net als iedereen elke dag in en aan je bedrijf. Stond je er al even bij stil, dat je daar constant stappen in zet? Dat alles eigenlijk steeds stap per stap gaat. Je kan geen stappen overslaan. En het begint met een droom, een doel.

1. DURF te dromen.

Waar droom jij van?
Dromen … is een onderdeel van succesvol ondernemen.
Het overstijgt de ratio.
Visualiseren waar jij écht naartoe wil, kan de basis worden voor je visie.
Geef je droom de tijd om te rijpen en laat dan alle puzzelstukjes in mekaar vallen.

2. Bepaal je doel. Wees daarin heel specifiek.

Er zijn veel bergen (en uitdagingen) op aarde…
Welke berg wil jij beklimmen?
Wat is jouw doel?
Wat is de uitdaging die jij wil aangaan?

Voor mij was het de Kilimanjaro!
Dit symbool van Tanzania is de hoogste top van Afrika én de hoogste alleenstaande berg ter wereld.
Hij heeft iets magisch en trekt mensen aan van over heel de wereld. Ook mij …

Uiteraard leggen we hier direct de link naar goed leiderschap.
Als leider zal je keuzes moeten maken en je doelen vastleggen.
Doe je dat niet, dan zou het wel eens kunnen dat je na veel inspanningen opmerkt dat je niet op de goede berg staat of erger nog dat je team de top niet haalt.  

Of misschien kom je wel tot de constatatie dat je berg beklommen is maar je liever iets heel anders wilde doen?

Maak dus duidelijk voor jezelf waar je naartoe wil.
Dan pas kan je dit ook duidelijk overbrengen aan je medewerkers.

Ga niet lichtzinnig om met “DOELEN STELLEN”.

Doelen in hun meest pure vorm, zijn niet triviaal.
Doelen zorgen ervoor dat wat we doen een betekenis krijgt.
Het zorgt met andere woorden voor het realiseren van onze PURPOSE.
Met een duidelijk doel kan elke actie in lijn gebracht worden met waar we naartoe willen.
Het is zelfs sterker. Een goed gesteld doel zet mensen in beweging.

Tony Robbins zei ooit:
” Mensen zijn niet lui. Ze hebben gewoon impotente doelstellingen”
Met andere woorden ze hebben doelen die hen niet inspireren of aanzetten tot actie.

Doelen stellen is geen dode oefening. Je stelt ze vanuit een visie en een missie waarna je een strategie bepaalt en je objectieven vastlegt.  Uiteraard check je of je je objectieven hebt behaald.

Goed gekozen doelen vormen een kompas dat richting geeft bij alles wat je doet.
Ze motiveren om gewoontes te installeren en acties te ondernemen die je idealen beetje bij beetje zullen waarmaken. Het geeft energie om de uitdaging effectief aan te gaan.

Doelen stellen en doelen bereiken vraagt tijd om te reflecteren en voor te bereiden.

3. Kies. Beslis. Ga ervoor.

“When opportunity comes, it’s too late to prepare” – John Wooden.
Als je er klaar voor bent, maak dan je keuze.
En maak je daarna écht ‘klaar’!
Dit is iets wat je als ondernemer waarschijnlijk wel herkent…
Vele van de beslissingen die je neemt als leider, zijn omringd met factoren die je nog niet allemaal kent.

Een duidelijk doel is dé belangrijke factor, die energie genereert om de uitdaging effectief aan te gaan.
Die energie is nodig om de noodzakelijke stappen te zetten om voorbereid aan de klim, je doel, te beginnen.

4. Geef aandacht aan je voorbereiding.

“Een beklimming is pas ten einde als je terug aan de voet van de berg staat”, zegt avonturier Jelle Veyt.
Ik kan er aan toevoegen dat het echter niet begint aan de voet van de berg.
Een succesvolle beklimming begint bij een gedegen voorbereiding.
Dat is voor je onderneming niet anders.  

Ga zeer professioneel om met alles wat onder de noemer “voorbereiding” valt.

“The one who sweats more in training, will bleed less in war”.
Van zodra je de lat gelegd heb, ga je minutieus bekijken wat er nodig is om dat doel ook effectief te halen. Je bekijkt wat nodig is in je organisatie op de verschillende facetten: financieel, marketing, sales, productie, innovatie en op menselijk vlak. Van daaruit creëer je een plan, de discipline en werkethiek die zal leiden tot het succesvol behalen van je doelen.
In managementtaal én voor je bedrijf gaan we hier de KEY RESULTS bepalen, waaruit de acties automatisch gaan voortvloeien. Maar daar gaan we nu niet dieper op in. Je mag mij altijd een mailtje sturen als je dat wel wenst te doen. 
Bij de beklimming van de Kilimanjaro ervaarden we dit parcours ‘aan den lijve’.
Het is iets wat alle deelnemers absoluut bijblijft!

5. Kies je route. Maak je plan.

De keuze om de Kilimanjaro te beklimmen is gemaakt.
De volgende stap is je route bepalen.
Je kan via verschillende routes naar de top.
Elke route heeft zijn eigen moeilijkheidsgraad, perspectieven, voordelen en nadelen, acclimatisatie mogelijkheden, …
In functie van de groep wordt in overleg met de gidsen bepaald welke route het wordt.
Kies, ga en kijk niet om.

Als leider kijk je naar de kwaliteiten en talenten van je team, waarna je bepaalt hoe je op weg gaat.
Je gaat uitdagingen, mogelijkheden, mensen op mekaar afstemmen.
Van zodra je de keuze gemaakt hebt, ga je op weg.

6. Bepaal je tussendoelen.

Ondernemen betekent omgaan met uitdagingen, risico’s, tegenslagen, …
Hoge doelen kunnen niet van vandaag op morgen bereikt worden.
Je zal in fases moeten denken.

Eens het doel is gesteld, mag je het, eigenaardig genoeg, als het ware loslaten.

De focus vernauwt naar het vinden van het juiste tempo dat ervoor gaat zorgen dat de tussendoelen gehaald worden.
In je onderneming gaat de tijdsrange naar wat we dit kwartaal, deze maand, deze week, deze dag willen bereiken. Dit worden onze Key Results én die zijn meetbaar. Onze Key Results worden gehaald als onze acties en initiatieven daarop afgestemd zijn. Deze meten verhoogt de professionaliteit en de effectiviteit van je organisatie.

Het behalen van tussendoelen is een belangrijk element in het opbouwen van het vertrouwen.
Een tussendoel is belangrijk in het slagen van een project.
Het moet voldoende uitdagend zijn en vooral haalbaar zijn.

7. Blijf in verbinding met je mensen en luister.

Ondernemen is topsport. Het ergste wat een topsporter kan overkomen zijn blessures, waardoor kostbare trainingstijd verloren gaat en doelen zelfs onhaalbaar worden.
Neem je tijd om het gesprek aan te gaan. Wat hebben je mensen nodig om voluit te kunnen gaan?

Jij bent als bedrijfsleider afhankelijk van de mentale, intellectuele, praktische, fysieke conditie van je team.

Je houdt contact met wat er leeft.
Je luistert.
Je motiveert.
Je brengt medewerkers en/of klanten samen.
Je zorgt telkens opnieuw voor focus. Je blijft alert.

Bij de beklimming is het cruciaal om te luisteren naar je lichaam.
Regelmatig wordt gecheckt hoe het zit in de groep?

Hoe worden de inspanningen verteerd?
Een ganse waaier aan leiderschapsthema’s komen op een natuurlijke manier op ons pad.


Energie die je nutteloos verspilt tijdens de klim, kan je niet meer terughalen.

Neem maximaal rust tussendoor.
Het is eenvoudig om ook hier de vertaalslag te maken naar jouw bedrijf.

Je opvolging betekent meer dan het meten van het resultaat.
Je observeert ook hoe medewerkers zich gedragen of reageren in nieuwe situaties of bij het aanpakken van de opdrachten. Je houdt de vinger aan de pols.

Zorg als leider ook goed voor jezelf. Neem voldoende tijd om jouw batterijen op te laden, zodat je ook kan zorgen dat ook je team in topconditie blijft. Leer mensen niet alleen focussen op (top)prestaties, maar ook op het nemen van voldoende rust.

In onze steeds uitdagender en sneller wordende maatschappij is het van belang om mee te zijn met de evolutie en ervoor te zorgen dat je efficiënt werkt met een minimum aan verspilde energie of nutteloze tijd. Heel erg belangrijk en nieuw, de dag van vandaag, is dat we in die ‘snelheid’ ons eigen ‘tempo’ gaan in kaart brengen. Welke snelheid en traagheid is nodig in functie van ons bedrijf én de medewerkers?

8. Vier je successen bij het behalen van je tussendoelen.

Laat lichaam en geest even bekomen! Vier het succes!

Elke afgewerkte werf, een dossier dat tot een goed einde gebracht werd, een project dat afgewerkt wordt, verkoopdoelstellingen die gehaald worden, … er zijn altijd redenen om te “feesten” en/of complimenten te geven.
Het is een leiderschapswet om successen te vieren, juist omdat het zo stimulerend werkt.
Succes vieren brengt tegelijkertijd rust, onderling vertrouwen en drive om door te gaan!

9. Bepaal elke keer opnieuw wat je nodig hebt om je volgende tussen doel te bereiken.

Hoe hoger je gaat, hoe zwaarder de uitdaging wordt.
“Er zit meer in jou”, wordt hier op de proef gesteld.

Niet alleen je lichamelijke conditie, maar vooral je mindset zal bepalen of je de top haalt.
Telkens ga je aanpassen aan de wijzigende omstandigheden.
Als bedrijfsleider is het belangrijk dat je hier op stuurt en daarmee uitermate rekening houdt.

Een apart aandachtspunt: Neem geen onnodige risico’s

Ga in de bergen niet naar de regenzone als je veel neerslag verwacht.
Ga in je bedrijf uitdagingen niet uit de weg, maar ga ALTIJD de risico’s inschatten en ga opnieuw afstemmen. Moed is geen synoniem van roekeloosheid. Integendeel.

10. Geef je jezelf en je team de tijd om te genieten van het bereiken van de top.


Laat de beleving een onvergetelijke impressie maken.
Onderschat de afdaling niet. De top is Halfweg.
“De berg is pas beklommen, als je terug aan de voet staat” (Jelle)

Bij aankomst aan de voet van de berg heb je een bagage aan levenslessen en leiderschapservaring opgebouwd die je de rest van je leven bij blijft. Benut ze om verder te trekken! 😉

Wil je geen artikel missen? Schrijf je dan hier in!

Gratis webinar

In deze chaotische tijden waar standvastigheid en stabiliteit definitief tot het verleden lijken te behoren, zijn het vooral de emoties onrust en onzekerheid die de boventoon voeren. Wij willen hier graag een helpende hand lenen aan alle ondernemers die opnieuw willen leiding geven met vertrouwen
Sta jij ook open voor tips en raadgevingen om jouw persoonlijk leiderschap te ontwikkelen? Wil jij terug evolueren naar een effectief leiderschap waar je team zich als één man achter schaart? Schrijf je dan in voor onze gratis webinar en laat je opnieuw inspireren.