Mindset om the next level te bereiken

Een leider is in de geschiedenis al vaker vergeleken met de kapitein van een schip. Deze metafoor van de kapitein wint de komende periode weer aan kracht! Wat typeert een (goede!) kapitein?
Dit zijn The Next Level coaches: Eric & Lieve

Eric en Lieve

Als je even googelt, dan vind je al snel volgende eigenschappen

 • Is in staat om te anticiperen en kan snel bijsturen waar nodig.
 • Is besluitvaardig.
 • Toont en bekomt een zekere discipline.
 • Heeft doorzettingsvermogen.
 • Heeft inzicht in de omgeving.
 • Toont Leiderschap.
 • Is Resultaatgericht.
 • Is Stressbestendig.

Wat is mij bijgebleven over de specifieke houding van de kapitein?
Deze persoon zal als eerste het schip betreden en als laatste het schip verlaten.
Hij heeft met andere woorden de eindverantwoordelijkheid. Uiteraard betekent dat niet dat je als ondernemer hetzelfde gedrag moet stellen en als eerste en laatste op je bedrijf moet aanwezig zijn. Het gaat niet over je gedrag, maar over je houding. Een verantwoordelijke houding staat los van ‘fysieke aanwezigheid’.  

Wat telt? De kapitein laat NIEMAND in de steek.
Op dit aspect van leiderschap wil ik deze week even inzoomen, want mogelijk is dat wel één van de belangrijkste noden in onzekere tijden. Geef jij als leider mensen écht het gevoel dat ze erbij horen, in de meest volledige zin van het woord?

Het betekent in een bedrijfsomgeving dat je als leider in staat bent om een omgeving te creëren, waar iedereen een effectieve bijdrage kan leveren tot de gewenste output van de organisatie.

Hoe uitdagender de omgeving wordt, hoe minder effectief de “oude”, voornamelijk rationele managementstijlen (om doelen te stellen en te controleren of ze behaald zijn,) zullen voldoen om de bedrijfsdoelstellingen waar te maken.

Er is nood aan een holistische aanpak. Dat betekent dat je als leider zal moeten afstemmen op “mind – body & soul”. Het klinkt misschien nogal “fluffy”, maar het is pure ernst.

High Tech meets High Touch

De ultieme leider zal liefdevol mensen en systemen integreren, waarbij hij

 • Aandacht zal moeten hebben voor de juiste mindset.
 • In staat zal zijn om mensen de nodige vaardigheden voortdurend verder te laten ontwikkelen.
 • Uit een steeds groeiend aanbod de meest functionele gereedschappen, systemen en tools ter beschikking te stellen.

De mate waarin de leider in staat is om dit recept optimaal samen te stellen, zal de resultaten van de onderneming bepalen.

Volgens Gary A. Bolles in “The Next Rules of Work” zal je slechts The Next Level bereiken als je de volgende regels respecteert:

 1. Geef je medewerkers middelen en ruimte om de effectiviteit te verhogen. Stimuleer hen dus tot innovatie, probleemoplossing, het creëren van toegevoegde waarde, het implementeren van effectiviteit verhogende systemen. Waardeer hen daarbij uiteraard, in verhouding, voor hun bijdrage. De sleutelbegrippen hierbij zijn: Verantwoordelijkheid, aanpassingsvermogen, leergierigheid en wendbaarheid.
 2. Stimuleer hun persoonlijke groei door een groei mindset te ontwikkelen, levenslang te leren en het potentieel waarover ze beschikken zoveel mogelijk in te zetten, waardoor ze kunnen openbloeien. Dit betekent een bereidheid tot veranderen, uitdagen, innoveren en maximaliseren.
 3. Doe er alles aan om de betrokkenheid te maximaliseren. Zet in op diversiteit en inclusie. Biedt ruimte om te groeien in wat ze doen en wie ze zijn, terwijl je erover waakt dat dit gebeurt in lijn met de volledige organisatie, waarbij de missie steeds het wenkend perspectief blijft, met oog voor wat er breder in de maatschappij leeft en nodig is. De noodzakelijke sleutels hier zijn integriteit, empathie en diversiteit.
 4. Moedig je team(s) aan om steeds opnieuw af te stemmen op mekaar en op het doel. Daarvoor is het noodzakelijk dat mensen het gevoel hebben dat wat ze doen bijdraagt tot de objectieven om de missie en de visie waar te maken. De gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een gezamenlijk en duidelijk doel, samen met een goed intern kompas zorgen ervoor dat de organisatie “op koers” blijft en voortgang boekt.

Niemand wordt in de steek gelaten. Wat betekent dat je als leider het nieuwe situationele, agile leiderschap ademt en beoefent, waardoor mensen duidelijkheid ervaren in wat er van hen verwacht wordt. Dat ze kansen krijgen én nemen om voortdurend bij te leren, dat ze begeleid worden op een niveau dat aangepast is aan wat ze op dat moment nodig hebben. Waarbij de innerlijke motivatie in lijn ligt met wat er gedaan wordt en op die manier keer op keer sleutelresultaten en objectieven behaald worden. Waardoor het bedrijf in staat is om de missie waar te maken.

Een niet onbelangrijk detail:  “Niemand wordt in de steek gelaten”, betekent ook dat deze leider afscheid kan en zal nemen van mensen die niet thuishoren in de cultuur (of de bedrijfsmindset). Als mensen kansen gekregen hebben en écht niet passen in een team, zou het een onrecht zijn voor de andere teamleden om als leider geen beslissing te nemen. Laat ons daarin ook héél duidelijk zijn..

Gratis webinar

In deze chaotische tijden waar standvastigheid en stabiliteit definitief tot het verleden lijken te behoren, zijn het vooral de emoties onrust en onzekerheid die de boventoon voeren. Wij willen hier graag een helpende hand lenen aan alle ondernemers die opnieuw willen leiding geven met vertrouwen
Sta jij ook open voor tips en raadgevingen om jouw persoonlijk leiderschap te ontwikkelen? Wil jij terug evolueren naar een effectief leiderschap waar je team zich als één man achter schaart? Schrijf je dan in voor onze gratis webinar en laat je opnieuw inspireren.