Ondernemen en leiderschap in onzekere tijden

We hebben lang geleefd in een soort bubbel, waarbij alles vanzelfsprekend was.
Hoeveel illusies zijn er bij jou inmiddels gesneuveld?
De crisis en de opgelegde beperkingen maakten plots ook de illusie duidelijk dat we als ondernemer en leider vaak pretenderen dat we overal bij ´moeten´ zijn, want het is toch ´zo belangrijk´.
Dit zijn The Next Level coaches: Eric & Lieve

Eric en Lieve

Wat blijkt nu? Ook zonder al die ´verplichte optredens´ draait het bedrijf en gaat ons leven verder.

Het kan niet én het lukt toch… een eigenaardige gewaarwording (als je die toelaat).

Dat toelaten is mogelijk de essentie.

Waar het NU om gaat is …ONT-MOETEN!

Ont-moeten op verschillende fronten.

 1. “IK MOET…”

Ik sprak net met één van onze groeiklanten en zij verwoordde het zo mooi.

“Alles wat ik van jou ´geleerd´ heb, levert nu volop vruchten op. Het gaat om de essentie van leiderschap en leven, als je naar de Next Level wil. In dat leiderschap vanuit je buik is het vooral een kwestie van toelaten en het bedrieglijke houvast van het ego durven loslaten”.

Ik nodig je dus letterlijk uit om het ´moeten´ dat is opgelegd door ons ego, onze manier van kijken en onze overtuigingen in vraag te durven stellen.

Dat doe je door even “stil te vallen”, aan zelfreflectie te doen en op een bewuste wijze weer verder te gaan.

Het ontwikkelen van leiderschap vanuit je buik…

Dat werkt natuurlijk niet zoals een managementvaardigheid, die je onmiddellijk gaat toepassen en waar je de gevolgen kan plannen, evalueren en bijsturen. Of dat je -als het niet lukt- gewoon een andere ´techniek zoekt en uitprobeert´.

Op gevoel ondernemen en leiden is iets wat je kan ontwikkelen.

Het heeft vooral te maken met bewustwording. Het kan ook enkel als je een voldoende veilige omgeving vindt, waarbij je je kwetsbaar kunt opstellen. Dit kan een coach of een mentor je bieden of mensen in je omgeving, die je volledig vertrouwt. Het begint als een klein paadje, maar het wordt een weg die steeds breder, betrouwbaarder wordt en verder gaat.

Misschien is het ook wel een beetje zoals bij een vijgenboom.
Als je die het jaar voordien goed verzorgd hebt, dan is er al vrij snel in het nieuwe seizoen een eerste vroege ´vlucht´ lekkere vruchten. Wel pas later in het seizoen volgt dan de volledigere, over een ruime periode gespreide, rijke oogst.

Ook bij leiderschap vanuit je buik gebeurt net hetzelfde.
Naarmate je verder groeit in je leiderschap, blijft de stroom van vruchten komen.

“IK MOET…” wordt dan verzacht.

Het wordt dan een krachtiger “IK MAG/IK WIL…”:

 • luisteren naar mezelf;
 • écht luisteren naar anderen;
 • me kwetsbaar opstellen;
 • uitkomen voor mijn mening;
 • mijn prioriteiten kiezen.

Het vergt vertrouwen.

Het vergt durf.

Het vraagt moed.

Het vraagt loslaten van oude gewoontes en overtuigingen.

Het vereist een zekere discipline om telkens opnieuw te gaan, te leren, in de spiegel te kijken, te voelen, bij te sturen en vanuit een positieve houding met jezelf en met anderen te communiceren.

 1. “Zij MOETEN …”

Plots is het nu voor vele leidinggevenden -door de omstandigheden- minder evident geworden om over de schouder mee te kijken of voortdurend aanwezig te zijn en alles onder controle te houden. Het vergt een volgend niveau van leiderschap waarbij vertrouwen een belangrijke rol speelt.

Nu wordt het VERTROUWEN getest!

Durf jij de sprong wagen?

Durf jij aan te geven dat je je medewerker volledig vertrouwt, ook als hij of zij van thuis uit werkt?

Dat is wat ik je aanbeveel.

Het wordt het nieuwe normaal én het vereist van jou als leider ook dat je groeit in je manier van leidinggeven. Er zijn wel een aantal essentiële punten die belangrijk zijn in crisismomenten.

Crisis zorgt immers voor onzekerheid.
Die onzekerheid zal zich niet alleen op verschillende manieren, maar ook op verschillende momenten manifesteren.

Ik geef je hier enkele aandachtspunten waar je als leider alvast mee aan de slag kan gaan.

 • Benoem dat je vertrouwen stelt in je medewerker.
  Het feit dat je het benoemt is een eerste belangrijke stap. Bespreek dat ook. Het impliceert immers dat de medewerker zijn/haar verantwoordelijkheid neemt, maar ook weet dat hij/zij hulp kan vragen op momenten dat het niet lukt. In de vele gesprekken met ondernemers en bedrijfsleiders blijkt telkens weer dat er vaak nog onvoldoende afgestemd wordt met de medewerker waar diegene zich bevindt in zijn of haar beleving. Dit is de basis voor een goede dialoog. Als de afstemming niet klopt, lukt ook het gesprek niet.
 • Het is je belangrijkste taak om een omgeving te creëren die veilig is, waarbij mensen kunnen uiten waar ze mee zitten. Als mensen hun onzekerheid ventileren, doen ze dat op verschillende manieren. Het is een thema op zich om een volgende keer over uit te wijden. Onthoud nu de basis, namelijk dat je vertrekt van de plaats waar zij zich bevinden. Counter pessimistische (of zelfs te optimistische) uitingen niet onmiddellijk. Luister! Luister! Luister!
  Zorg er ook voor dat je mensen de nodige technische ondersteuning hebben en met degelijk materiaal probleemloos hun werk kunnen afleveren. Ook op dat vlak zijn er volop nieuwe ontwikkelingen aan de gang.
 • Jij, als leider, kijkt voortdurend vooruit en focust je vooral op de eerstvolgende stap(pen). Uiteraard heb je geen glazen bol. Je maakt in een periode van crisis geen lange termijnplannen. Je mag wel elke keer je visie en missie kort neerzetten.
 • Verwacht dat je foute beslissingen neemt en dus moet bijsturen. Communiceer dat ook.
  Zelfs als je het antwoord niet weet, is dat het antwoord.
 • Blijf communiceren. Je zal merken dat de moderne communicatiemiddelen en kanalen mogelijk veel efficiënter zijn dan wat je voorheen deed.
 • Neem de lessen die je nu leert mee. Denk na over hoe je deze nieuwe gewoontes kan vasthouden om je samenwerking blijvend naar een next level te tillen.
 • Heb oog voor de nieuwe leiders en de talenten die je ziet opduiken in je team. De kaarten worden opnieuw geschud. Creëer ruimte voor nieuwe beloftevolle ontwikkelingen en initiatieven.
  Het is een uitgelezen periode om mensen te laten groeien

Als ´zij´ écht willen, dan MOET het niet meer.

Je krijgt eigenlijk samen veel meer gedaan, zonder gedoe. Ik wens het je toe.

 1. Wij ONT-MOETEN

In de ONT-MOETING ligt natuurlijk de kracht van de samenwerking.
Leiderschap en communicatie zijn daarbij de belangrijkste sleutels.
Net nu zijn er extra mogelijkheden om samen in de veilige ruimte die jij creëert –door de mix van vertrouwen geven, creativiteit, ondernemerschap en zingeving– iets heel moois ontstaan.
Dat veilig kader én een waardig doel zijn daarbij essentiële elementen.
Daar ligt jouw grootste verantwoordelijkheid als leider.
Het start (en eindigt) met vertrouwen in elkaar.
En… dat begint bij jou!

Daarom is het ook noodzakelijk dat jij groeit in je leiderschap.

Wil je hierin de eerste stap zetten?

Maak direct een inspirerend én vrijblijvend verkenningsgesprek over hoe jij die ´next level ondernemer/leider´ kan worden.

Gratis webinar

In deze chaotische tijden waar standvastigheid en stabiliteit definitief tot het verleden lijken te behoren, zijn het vooral de emoties onrust en onzekerheid die de boventoon voeren. Wij willen hier graag een helpende hand lenen aan alle ondernemers die opnieuw willen leiding geven met vertrouwen
Sta jij ook open voor tips en raadgevingen om jouw persoonlijk leiderschap te ontwikkelen? Wil jij terug evolueren naar een effectief leiderschap waar je team zich als één man achter schaart? Schrijf je dan in voor onze gratis webinar en laat je opnieuw inspireren.