Hoe DUIDELIJK ben jij in je verwachtingen?

Ben jij soms ook gefrustreerd in de afgeleverde resultaten van je medewerker of je team?

Weet je soms niet goed of je nu moet sturen of “afwachten”?

Dilemma’s in leiderschap ontstaan meestal vanuit onduidelijkheid en vage afspraken.
Dit zijn The Next Level coaches: Eric & Lieve

Eric en Lieve

Dat vertaalt zich dan in conversaties die beginnen met “Ik dacht dat …” of “Ik had gehoopt dat …” of “Je zou toch mogen veronderstellen dat …”. Vaak eindigt dit heel emotioneel in een communicatie die meestal niet opbouwend is voor de relatie en het onderling vertrouwen. Daar kom je natuurlijk geen stap verder mee.

Als je merkt dat wat jij had verwacht (voor de “zoveelste keer”) niet dat is, wat opgeleverd wordt, dan is het hoog tijd om STOP te roepen … eerst tegen JEZELF! Ja, inderdaad tegen jezelf 😉

Neem op dat moment tijd om even “in de spiegel te kijken” en een momentje van zelfreflectie in te lassen. Dit doe je uiteraard niet op het moment dat je nog heel emotioneel bent, maar op het moment dat de emoties terug geluwd zijn.

Dan kan je aan jezelf open vragen gaan stellen, teneinde een helderder beeld te krijgen van de situatie. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen gaan …

 • Wat had ik verwacht?
 • Wat heb ik gekregen?
 • Wat heeft ervoor gezorgd dat dit kon gebeuren?
 • Waar ging het fout?
 • Wat ging er goed?
 • Ben ik duidelijk geweest in mijn communicatie?
 • Heeft mijn medewerker/team de nodige competenties?
 • Heb ik hem of haar voldoende begeleid?
 • Wat waren de gestelde prioriteiten?
 • Wat ontbreekt er? Is het doel niet bereikt door gebrek aan kennis, tijd, middelen of motivatie?
 • Hoe hoog heb ik de lat gelegd? Lag ze op gepaste uitdagende hoogte? Of lag ze te laag of te hoog?
 • Hoe kan ik dit anders aanpakken?
 • Heb ik tussentijds voldoende feedback gehoord en/of gegeven?

Stel je niet alleen de vraag wat je gedaan/niet gedaan hebt, maar sta ook even stil bij je beleving, de connectie, de relaties, …
Waar was jij? Wie ben jij geweest in deze periode?

Je gaat met nieuwsgierigheid en een open mind op zoek naar antwoorden.

Niet altijd, maar nog vaak, merk je dat er iets niet in orde was met het overbrengen van de verwachtingen.

Hoe kan je dit vermijden?

Neem je tijd om eerst voor jezelf en nadien voor het team of je samenwerker heel duidelijk te stellen wat de doelstellingen zijn. Je kan hierbij altijd vertrekken van het groter doel waarin het deeldoel past.

Het is ook belangrijk dat je duidelijk maakt wat jij onder een goed prestatie verstaat.

Bij voorkeur ga je deze ook opschrijven, schriftelijk bevestigen of als dat niet lukt op zijn minst de afspraak laten herformuleren door de persoon, die verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Bekijk (zeker voor onervaren samenwerkers of in het begin van een nieuw project) samen welke acties noodzakelijk zijn om het gestelde doel te bereiken. Benoem die ook.

Spreek een kader af waarin jullie gaan werken. In agile omgevingen worden projecten in korte sprints afgewerkt en is dagelijks een check-in omtrent afgesproken stappen, deadlines, blokkades, bijsturing, …

Als iedereen in het team in staat is om de gemeenschappelijke én de persoonlijke doelen helder en duidelijk te formuleren, dan is de helft van het werk al gedaan.

Als je daarbij een aantal afspraken maakt van hoe jullie mekaar daar ook kunnen op aanspreken, ben je dichtbij garantie voor succes.

Uiteindelijk is leiderschap altijd een kwestie van verbinden. “Old school” leiderschap gaat vooral zoeken naar de verbinding tussen doel en gerichte actie van de medewerkers. Dit is uiteraard een belangrijk aspect, maar er is uiteraard veel meer. Echt leiderschap vertrekt van binnen in jou als leider. Als jij in je kracht staat en voor jezelf, wat je doet, wat je denkt en wat je doet op mekaar afgestemd hebt, dan ben je klaar om de verbinding te zoeken met de samenwerkers én met de gestelde doelen. Deze aanpak is uiteraard veel fundamenteler en gaat veel verder dan het rationeel versturen van een vraag of boodschap.

Samengevat:

 1. Het begint elke keer weer met duidelijke doelen.
 2. Neem je tijd om die doelstellingen en verwachtingen ook duidelijk te communiceren.
  Check ook of je op dezelfde golflengte zit en laat je medewerker zijn of haar commitment ook uitspreken.
 3. Bepaal het kader waarin jullie gaan werken en maak afspraken rond de communicatiemomenten, de manieren waarop en de openheid waarmee zaken besproken kunnen worden.
 4. Benader je samenwerkers en collega’s steeds met de nodige warmte.
 5. Als je spreekt, laat dan die boodschap vanuit je hart komen, met de intentie om samen vooruit te komen en waarde te creëren.

Helderheid in de doelstellingen en warmte in de relatie zorgen op termijn altijd voor het overtreffen van verwachtingen in plaats van frustraties omtrent doelen die niet zouden gehaald worden.

Zin in meer? Maak hier je afspraak

Gratis webinar

In deze chaotische tijden waar standvastigheid en stabiliteit definitief tot het verleden lijken te behoren, zijn het vooral de emoties onrust en onzekerheid die de boventoon voeren. Wij willen hier graag een helpende hand lenen aan alle ondernemers die opnieuw willen leiding geven met vertrouwen
Sta jij ook open voor tips en raadgevingen om jouw persoonlijk leiderschap te ontwikkelen? Wil jij terug evolueren naar een effectief leiderschap waar je team zich als één man achter schaart? Schrijf je dan in voor onze gratis webinar en laat je opnieuw inspireren.