LIEFDE, leiderschap en bedrijfscultuur  

Ons ‘goed voelen’ gaat over meer dan alleen maar het werk en de werkomstandigheden. Het gaat ook over hoe we met elkaar omgaan. Samen vormen ze ‘de bedrijfscultuur’.
Dit zijn The Next Level coaches: Eric & Lieve

Eric en Lieve

Elke mens is anders.
Dat weten we allemaal.
En als ik zeg dat elke mens dan ook andere dingen nodig heeft, dan zeg je vast: ‘Ah ja, logisch’. Hoe ga je dat nu ‘LEVEN’?
Dat is een ander paar mouwen.
Zeker als we dat bedrijf gerelateerd bekijken.

Ons ‘goed voelen’ gaat over meer dan alleen maar het werk en de werkomstandigheden.
Het gaat ook over hoe we met elkaar omgaan. Samen vormen ze ‘de bedrijfscultuur’.
We hebben het over medewerkers en over leidinggevenden.
Beiden hebben hun eigenheid.
Als Leidinggevende help je jezelf enorm wanneer je zicht hebt op hoe jijzelf en je gevoelswereld in elkaar zit en hoe je vandaaruit Leiding geeft.
Wat zijn jouw waarden en wat drijft jou en waarom? Als mens en met je bedrijf.
Want beide zijn hoe dan ook met elkaar verbonden.
Wanneer je waardengedreven, met gevoel en met visie leidt, vanuit jezelf, ben je authentiek.
Dat komt iedereen ten goede in je bedrijf, want dan ben je duidelijk en dan wil je ook dat iedereen zichzelf kan zijn in je bedrijf. En dan is dat ook voelbaar!

Zelfkennis zorgt ervoor dat je bewuster omgaat met je medewerkers en de mens achter de job kan ‘zien’. 

Het is belangrijk dat je als leidinggevende een zuivere intentie hebt om je medewerkers te willen laten floreren. De medewerker dient vervolgens ook de zuivere intentie te hebben tot commitment en vertrouwen. Deze interactie tussen mensen moet kloppen.
Beseffen leiders dit over ‘hun mensen’ en beseffen mensen dit over ‘hun leiders?
Het engagement en de inbreng van de medewerkers zelf is van cruciaal belang.
Je begrijpt het al: Het gaat om de kwaliteit van de relaties.
En dan komen we bij geven en nemen én ontvangen.
De leidinggevende dient de eerste stap te zetten en de cultuur te bepalen waarin dit mogelijk is.
Communicatie is daarin weerom cruciaal! Vooral communicatie vanuit het hart.

Wanneer je enkel rationeel wil managen kan wat diep emotioneel aanwezig is, geraakt worden, mogelijk zonder dat dit ‘gezien’ wordt. Het helpt niemand vooruit en schept geen verbinding.
Zeker niet op langere termijn.
Want, je medewerkers komen naar het werk mét hun emotionele bagage, niet alleen met hun hoofd en capaciteiten. We hebben er samen mee om te gaan. En dat gebeurt in de interacties tussen mensen. IN de relaties! Het gaat dus om de eigenheid en uniciteit van elk individueel persoon in het bedrijf, inclusief leidinggevenden.  

Wil dat nu zeggen dat elk bedrijf ervoor moet zorgen dat elkeen zich goed kan voelen? Jazeker. Het wil ook zeggen dat elke medewerker ervoor moet zorgen dat hij/zij zich goed kan voelen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid.
We kunnen onmogelijk voor iedereen goed doen. Als jijzelf elkeen content wil stellen zal je falen.
Authentiek en liefdevol leiden is geen synoniem van pamperen. Dan komen we in onduidelijkheid terecht en werkt er ‘niks meer’. Wat wel kan is dat, wanneer jij volgens jouw visie en waarden je bedrijf uitbouwt, je ook mensen zal aantrekken die dezelfde waarden delen. Als je een cultuur creëert waarin open communiceren mogelijk is, kunnen mensen zichzelf geven en vragen wat ze nodig hebben. Dan kan je voor elkeen een fijne sfeer creëren, waar het leuk en boeiend werken is. Dan kunnen je medewerkers mee zorgen voor die fijne en correcte werksfeer. Oog hebben voor elkaar en in overleg gaan. Want in relaties is het altijd geven en nemen. En als we ‘geven’, willen we ook dat iemand dat uiteraard apprecieert en in ‘ontvangst’ neemt.

Op die manier ontstaat vertrouwen, wat hét fundament blijft van jouw leiderschap.

In onze maatschappij staat geven in hoger aanzien dan ontvangen.
Dat geeft onbewust extra ‘druk’ en maakt ontvangen lastig.
Deze relatie nemen we automatisch ook mee binnen de bedrijfscultuur.

Een waardevolle relatie ontstaat pas als zowel de gever als de ontvanger kunnen ontvangen. Dan is er gelijkwaardigheid en laat je elkaar in kracht staan, in zelfstandigheid en onafhankelijkheid.
‘Geven’ zonder ook te kunnen ontvangen zet iemand in een schuldpositie.
De gever komt in een ‘hogere’ positie te staan, waardoor de relatie ongelijkwaardig wordt. 

Wanneer je beseft dat je dingen nodig hebt en daar ook durft naar te vragen, handel je zelfstandig en onafhankelijk voor jezelf. Durf te vragen! Zonder af te wegen of jezelf verplicht te voelen om eerst iets te geven. De kracht van een relatie zit in de vrijheid die hiertussen kan bestaan. 
Dat is ‘liefde’.

Hoe vertaalt dit zich in de bedrijfscultuur?

De relatie tussen geven en ontvangen binnen de bedrijfscultuur is van cruciaal belang voor het succes en de effectiviteit van mensen en een organisatie. Deze relatie heeft betrekking op de manier waarop werknemers en leidinggevenden met elkaar omgaan. Dit wanneer het gaat over werk, om het delen van informatie, feedback, waardering, erkenning en middelen.

 1. Feedback
  Een open en constructieve communicatiecultuur moedigt aan om feedback te geven en te ontvangen. Dit draagt bij aan de verbetering van individuele prestaties en de teamdynamiek. Het geeft groei en ontwikkeling.
 2. Erkenning
  Waardering is van cruciaal  belang voor de motivatie en betrokkenheid van je medewerkers, inclusief de ganse waaier van formele erkenning, zoals loonsverhogingen en promoties, tot informele erkenning, zoals dankbetuigingen en lof.
 3. Leiderschapsstijl
  Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het creëren van een gewenste cultuur. Leiders moeten in staat zijn om duidelijke verwachtingen te stellen, te luisteren naar de behoeften van hun teamleden en feedback te accepteren. Ze zijn bereid om middelen en kansen te bieden voor groei en ontwikkeling aan zij die dat willen. Ze zijn bereid om zelf te groeien. Medewerkers komen binnen in het bedrijf omwille van een vacature, die hen aantrekt, maar in de meerderheid van de gevallen verlaten ze een bedrijf door gebrek aan passend leiderschap.
 4. Wederkerigheid
  Het opbouwen van vertrouwen tussen werknemers en leidinggevenden is van essentieel belang voor een gezonde relatie. Werknemers hebben het vertrouwen nodig dat ze eerlijke feedback kunnen geven zonder represailles. Leidinggevenden hebben het vertrouwen nodig dat werknemers hun beste inspanningen leveren. In een sfeer van vertrouwen hoeft er geen angst te zijn voor meningsverschil of conflict.
 5. Samenwerken
  Een bedrijfscultuur die samenwerking en teamwork bevordert, moedigt werknemers aan om kennis en ideeën te delen en onderling ondersteunend te zijn. Zo krijg je optimale groei. Een gemeenschappelijk doel nodigt uit om de neuzen in dezelfde richting te zetten.

Wanneer de relatie van geven en ontvangen goed ontwikkeld is en in balans is binnen een bedrijfscultuur, kan dit leiden tot een hogere tevredenheid van werknemers, betere prestaties, en een positieve reputatie van de organisatie. Het bevordert ook een klimaat van continu leren en groei, wat cruciaal is in een snel veranderende zakelijke omgeving.

Liefde als bedrijfscultuur is helend voor elke medewerker

Liefde in de werkomgeving betekent dat medewerkers zich gewaardeerd, gerespecteerd en ondersteund voelen op een diepgaande en empathische manier. Het idee van liefde in de zakelijke context klinkt ongebruikelijk, doch ze verwijst in feite naar de waarden en gedragingen die de sleutel zijn voor een positieve, inclusieve en verbindende werkomgeving.

Dit is het ‘soort’ beleving die mensen zoeken omdat het over verbinden gaat!

Welke facetten gaan hiermee samen? 

 1. Empathie
  Liefde als bedrijfscultuur moedigt empathie aan, wat betekent dat leiders en collega’s zich inleven in de gevoelens en behoeften van anderen. Dit kan bijdragen aan een ondersteunende omgeving, waarin medewerkers zich gehoord en begrepen voelen.
  Dit valt onder één van de “wetten” van S. Covey: “Begrijp eerst, vooraleer begrepen te worden”.
 2. Respect
  Medewerkers die zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen voor hun bijdragen, ideeën en individuele kenmerken hebben een hoger gevoel van eigenwaarde en trots. Wat op zijn beurt de motivatie en betrokkenheid van medewerkers versterkt.
 3. Transparantie
  Liefde als bedrijfscultuur gaat hand in hand met vertrouwen en transparantie in de organisatie. Medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat ze eerlijk en rechtvaardig behandeld worden en dat informatie en beslissingen transparant worden gedeeld.
 4. Zorg
  Medewerkers kunnen verwachten dat ze worden ondersteund in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van coaching, mentorprogramma’s, flexibele werkschema’s of zelfs emotionele ondersteuning in tijden van persoonlijke moeilijkheden.
 5. Inclusie
  Liefde als bedrijfscultuur omvat het verwelkomen van diversiteit en het creëren van een inclusieve omgeving, waarin iedereen zich geaccepteerd voelt, ongeacht hun achtergrond, geslacht, ras of overtuigingen.
 6. Persoonlijke groei
  Medewerkers worden aangemoedigd om feedback te geven en te ontvangen in een geest van wederzijdse groei. Dit bevordert continue verbetering en ontwikkeling op individueel en organisatieniveau.


Liefde als bedrijfscultuur geeft mensen een ondersteunende en inclusieve omgeving waardoor er ruimte is om zichzelf te zijn, te groeien en te gedijen. Het kan leiden tot een hogere tevredenheid, betrokkenheid en productiviteit. Het kan bijdragen aan een gezondere werk-privébalans en algemeen welzijn van werknemers. Het is echter belangrijk op te merken dat het creëren van zo’n cultuur een doordachte inzet van leiderschap en een consistente praktijk vereist.

Het schept de ‘beleving’ die mensen zoeken omdat het over verbinden gaat!
Een gezonde cultuur in je bedrijf is levensnoodzakelijk voor een duurzame groei.
Het is de lijm die mensen in je bedrijf (samen)houdt!

Liefde in het bedrijf is GOUD waard!
Zeker vandaag “In Love for Talent”!

In het Leiderschapscafé van 21 november gaan we dieper op dit onderwerp in.Gratis webinar

In deze chaotische tijden waar standvastigheid en stabiliteit definitief tot het verleden lijken te behoren, zijn het vooral de emoties onrust en onzekerheid die de boventoon voeren. Wij willen hier graag een helpende hand lenen aan alle ondernemers die opnieuw willen leiding geven met vertrouwen
Sta jij ook open voor tips en raadgevingen om jouw persoonlijk leiderschap te ontwikkelen? Wil jij terug evolueren naar een effectief leiderschap waar je team zich als één man achter schaart? Schrijf je dan in voor onze gratis webinar en laat je opnieuw inspireren.