Waarin onderscheiden krachtige leiders zich?

Dit zijn The Next Level coaches: Eric & Lieve

Eric en Lieve

Ik zie een aantal eigenschappen die krachtige leiders gemeenschappelijk hebben.

1. Ze hebben een droom.

Worden topleiders gevormd door hun missie of geven zij de missie vorm?
Door de passie die afstraalt is het vaak moeilijk om te bepalen wat er eerst was: de kip of het ei? Het is echter ontegensprekelijk dat een duidelijke missie de leider versterkt én dat een krachtige leider een missie in de wereld zet. Het is net op die plek waar deze twee aspecten als het ware zodanig in mekaar vloeien, dat er een krachtpool ontstaat. Het is iets wat organisch groeit. Soms gaat dit snel. Soms neemt het jaren in beslag. Je kunt er geen moment op kleven, maar als het er is, deint de energie uit over de hele onderneming.

Ik heb het meerdere keren zien ontstaan, maar ook zien wegkwijnen én altijd is het gekoppeld aan leiderschap. Net zoals een gebroken vaas, is het ook te herstellen als het er niet meer is. Ook dat heeft weer te maken met leiderschap.

Rik Vera zette me aan het denken…
Dat is de specialiteit uiteraard van deze wereldburger, vriend en dorpsgenoot.

Het is mijn specialiteit om dat denken en voelen met elkaar te verbinden om van daaruit leiders te laten groeien in de impact die ze maken.

Napoleon Hill stelde ooit: “Een doel is een droom met een deadline”, waarop Rik (terecht) aangaf er niet akkoord mee te zijn.

Ik citeer Rik: “A goal is a dream killed by a timeline. One cannot design the unknown. The only way to realise a dream, is to move your ass right away and to keep going as long as it takes”.

2. Ze blijven zoeken naar mogelijkheden om die droom ook waar te maken.

Moeilijke tijden vragen om sterke leiders.

Je ziet ook in deze COVID-tijden leiders opstaan en vallen. Wat me wel opvalt is, dat los van de uitdagingen, de problemen, de miserie, de tegenslagen, leiders in staat zijn om de droom levend te houden. Niet alleen bij zichzelf, maar ook bij hun medewerkers.
Het is een subtiel spel, want dromen heeft iets van “de voeten niet meer op de grond”.
Dat is oorspronkelijk ook zo. Maar net door het combineren van dat dromen én “je gat oplichten en doorgaan”, zoals Rik het zo mooi zegt, maken ze uiteindelijk het verschil.

Dit is geen paniekvoetbal. Het is ook geen onrealistisch optimisme. Integendeel, het is soms neergaan in de boksmatch en de tijd nemen om even te blijven liggen. Goede boksers gebruiken hun “tot tien tellen” om nadien weer op te staan om met meer focus en gedrevenheid verder te vechten. Wat hier gebeurt met mensen, overstijgt het puur rationele denken en managen. Het is een mix van voelen, denken en “weten”.

3. Ze zijn écht.

Haarfijn kan je het voelen (als je dit gevoel toelaat), wanneer leiders puur en echt zijn.
Dat betekent altijd dat ze niet alleen hun waarden kennen, maar ze ook leven.

Je kan het zien. Je kan het voelen. Je kan het horen.

Authenticiteit kan je niet maken. Dat is er of dat is er niet.

Het is wel iets wat je kunt ontwikkelen. Dat is waarschijnlijk zelfs de core business van The Next Level.

Authentiek zijn betekent niet dat je plots een soort “heilige status” verwerft. Integendeel, het laat je toe om gewoon te zijn, te zijn wie jij bent, inclusief je zwakheden. We spreken hier natuurlijk over de bewustzijns-as van de leider. Dat is een leiderschapsaspect dat levenslang groeit en per definitie traag groeit. Het heeft niet altijd te maken met leeftijd. Ik zie het ook wel bij jongere leiders, maar rijpheid op dit vlak heeft toch vaak een link naar leeftijd.

4. Ze durven zichzelf in vraag te stellen.

Noem het introspectie, zelfreflectie, mediteren, (zelf)coaching…
Door zichzelf af en toe in vraag te stellen, zijn ze in staat om helderder naar situaties en mensen te kijken. Zodra de leider inziet dat zelfinzicht de belangrijkste stap is naar het begrijpen van anderen, kan er constructief gecommuniceerd worden vanuit verstandhouding en begrip.

5. Ze maken keuzes.

Het gaat hier uiteindelijk over verantwoordelijkheid nemen en bereid zijn om de consequenties daarvan te dragen.

Durf is hier de belangrijkste eigenschap.
Durf uit zich niet alleen in de grote beslissingen en keuzes. Durf uit zich ook op elk onverwacht moment dat er iets gezegd mag of moet worden of dat er gezwegen wordt. Leiders leren voortdurend beter te balanceren tussen alle uitdagingen en kansen. Bij die keuzes zijn ze ook helder in hun verwachtingen naar hun team, maar ook naar zichzelf.

6. Ze zijn in staat om ondanks alles dicht bij hun mensen te blijven.

Zelfs in COVID- tijden vinden sterke leiders een manier om “nabij” te blijven.
Dichtbij zijn hoeft geen synoniem te zijn van een hoog knuffelgehalte.

Het betekent wel dat de medewerker zich veilig, gehoord, gezien en erkend voelt.
Dat kan natuurlijk alleen maar als de leider bewust en gericht aandacht geeft. Het aantal mogelijkheden is oneindig, maar vraagt creativiteit en doorzetting. Zoek het niet te ver.
Op regelmatige basis een telefoontje plegen, een wandelcoaching, een online momentje, een dagelijkse stand-up… het is slechts een greep uit de initiatieven die je als leider kan nemen. Het succes zit vaak wel in de consistentie van de aanpak.

Net zoals het bloed dat door je aderen stroomt, je volledige lichaam van de nodige stoffen voorziet en afval afvoert, is de verbinding noodzakelijk om energie te laten stromen en problemen te laten weg draineren. Geef aandacht aan je mensen en luister naar wat er nodig is.

7. Ze zijn in staat om niet alleen mensen te verbinden, maar ook mensen en dromen te verbinden.

De verbinding gaat verder dan de mensen met jou.
Het gaat ook om het verbinden van de mensen onderling én het verbinden van de mensen met de droom, de visie van het bedrijf.
Hier geldt het Afrikaans spreekwoord:
“Wil je snel gaan? Ga dan alleen. Wil je ver komen? Gaan dan samen”.

Echte leiders begrijpen heel goed wat deze spreuk wil zeggen. Dat vraag energie. Ze zijn in staat om hun eigen ego opzij te zetten en te zien, te voelen wat nodig is om de groep gemeenschappelijk verantwoordelijk te maken voor het realiseren van de droom.

Gratis webinar

In deze chaotische tijden waar standvastigheid en stabiliteit definitief tot het verleden lijken te behoren, zijn het vooral de emoties onrust en onzekerheid die de boventoon voeren. Wij willen hier graag een helpende hand lenen aan alle ondernemers die opnieuw willen leiding geven met vertrouwen
Sta jij ook open voor tips en raadgevingen om jouw persoonlijk leiderschap te ontwikkelen? Wil jij terug evolueren naar een effectief leiderschap waar je team zich als één man achter schaart? Schrijf je dan in voor onze gratis webinar en laat je opnieuw inspireren.