Vertrouwen is het nieuwe goud

‘Vertrouwen is het nieuwe goud’ , aldus Rudi Cleymans, auteur van ‘ACCOUNTANTS zijn de helden van de toekomst’

Je maakt slechts ‘waar’ in je leven wat je zelfvertrouwen toelaat.
Zoals je zelf observeert, zal je ook presteren.
Je ziet de dingen niet zoals ze zijn, maar vanuit hoe jij ‘bent’.

Dit zijn The Next Level coaches: Eric & Lieve

Eric en Lieve

Met een laag zelfbeeld worden uitdagingen ondermijnd door gevoelens van ‘niet geschikt’, ‘niet de beste persoon’, ‘niet goed genoeg’.

Dit is niet alleen zo voor opportuniteiten die herleid worden tot problemen, het speelt ook in je relatie met andere mensen. Jouw inschattingsvermogen van anderen wordt beïnvloed door de manier hoe jij naar jezelf kijkt.

Elke raad of advies die je krijgt, wordt vanuit datzelfde perspectief benaderd.
Dat is mogelijk dé ultieme reden waarom de investering in een goede coach zoveel rendement geeft.

Als jouw zelfbeeld verbetert, je zelfvertrouwen toeneemt, dan zal je minder problemen zien en meer mogelijkheden. Je zal minder geblokkeerd worden door “de kleine kantjes” van je medewerker, je partner, je vennoot, … en je gaat meer het potentieel zien. Het is niet vanzelfsprekend om fundamenteel en duurzaam je zelfvertrouwen naar een hoger niveau te tillen. Net zoals het niet mogelijk is om het etiket te lezen als je in de fles zit. Als je zelf de vicieuze cirkel niet zelf kan doorbreken, kan je uiteraard best professionele ondersteuning overwegen.

Vertrouwen.. zoals je weet is één van mijn stokpaardjes.
Geen leiderschap zonder vertrouwen – Geen vertrouwen zouden leiderschap.

Leggen we nog een keer de link naar accountants?
Dan is bouwen aan vertrouwen je meest duurzame én renderende investering. Het is echter niet het type belegging waar je SNEL rijk van wordt. Bekijk het eerder als een belegging waar je regelmatig bijstort met een gegarandeerd rendement.

Het is als het ware je basis portefeuille. Waarom vertrouwen zo belangrijk is, dat is voor de meeste leiders duidelijk.
Maar hoe doe je dat?

Verschillende factoren spelen een rol.

 • Integriteit
 • Regelmaat en frequentie
 • Expertise en competentie
 • Resultaten

1. Integriteit

Zeg wat je doet – Doe wat je zegt.

Het is de consequente toepassing van deze regel, die je betrouwbaarheid stapje per stapje omhoog haalt.
Dit is geldig voor je klant, je medewerker, maar ook voor jezelf.

Gezonde gedachten helpen je nieuwe gedachten gezond te houden.
Het is een kwestie van de gewoonte te bouwen én te onderhouden.

Elke gedachte legt een filter op hoe je kijkt.
Elk oordeel, elk commentaar heeft een bepaald effect.
Het is daarom noodzakelijk om op regelmatige basis die gedachten tegen de spiegel te houden.

 • “Is deze gedachte waar?”
 • “Gaat deze gedachte me op weg helpen naar waar ik wil zijn?”

Het is deze regelmatige “schoonmaak” van je innerlijke spiegel, die je gaat helpen om sterke gedachten je leiderschapsfundament stevig te houden.

2. Regelmaat en vertrouwen

Vertrouwen-gewoontes- routines; wat hebben ze gemeen?

Het is de regelmaat die bepalend wordt voor de uitkomst.

 • Een team ontwikkelt maar door regelmatige communicatie en overleg.
  Sterke teams hebben niet alleen een gemeenschappelijk doel, ze geven ook veel aandacht aan de regelmaat in communicatie en overleg. Het is de regelmaat die bewust en onbewust de hechtheid van het team zal versterken
 • Het succes van BNI als netwerkorganisatie steunt niet enkel op hun waarde “Geven loont”, maar vooral ook op de strikte regelmaat van de bijeenkomsten en het aanmoedigen van 1/1 gesprekken, met als enig doel om mekaar beter te leren kennen, waarderen en het onderling vertrouwen aan te sterken.
 • Net als bij het opbouwen van elke gewoonte, is het belangrijk om de aandacht te geven aan de regelmaat én streng te zijn op de frequentie. Regelmaat is belangrijker dan het “volume” van vergadering, training bij het installeren van de goede routines.
 • Het zijn die routines die uiteindelijk zullen leiden tot resultaten (zie verder punt 4)

3. Expertise en competentie

Uit een onderzoek bij Topviolisten bleek dat het niet enkel het aantal uren oefenen was die het verschil maakten. De beste muzikanten onderscheidden zich door het feit dat ze heel specifiek gingen trainen om een bepaald stuk onder de knie te krijgen, waarbij ze er steevast voor zorgden om niet afgeleid te worden. Wat ook opvallend was, de besten gingen niet oefenen “omdat het moest, maar omdat ze het ook écht wilden. De hoeveelheid vrijwillige oefening maakte het verschil tussen top en middelmaat. Onthouden we vooral dat het opbouwen van competentie een positieve impact heeft op het vertrouwen. Om die comptentie op te bouwen is regelmatige en intensieve oefening nodig, waarbij een omgeving gekozen wordt zonder afleiding.

4. Resultaten

Resultaten spelen een aparte rol in het vertrouwensverhaal, zeker in het kader van leiderschap.
Het niveau van vertrouwen bij de aanvang van de relatie of m-a-w. de startpositie wordt sterk beïnvloed door de resultaten die in het verleden behaald werden.
Spoedig ontstaat echter een kip&ei-dynamiek, waarbij vertrouwen zorgt voor betere resultaten. Betere resultaten zorgen weer voor meer vertrouwen en de opwaartse spiraal is ingezet.

De onderlinge samenhang tussen vertrouwen en resultaten kan echter ook de andere kant uitgaan. Uiteindelijk is het weer het vertrouwen dat aan de basis zal liggen voor een opwaartse beweging.

Conclusie

(Zelf-)VERTROUWEN kan je bouwen, steen voor steen!

Kijk naar de uitzonderlijke prestaties van topsporter Wout Van Aert.

Je zal, zonder twijfel, dezelfde ingrediënten zien terugkomen.

 1. Integriteit. Hij engageert zich om een programma af te werken én DOET dat ook.
 2. Regelmaat. Hij creëert een omgeving waar geen afleiding is.
  Volgens zijn coaches is hij één van de meest gedreven atleten met een ultra discipline.
  Hij is heel gedisciplineerd in het afwerken en optimaliseren van zijn dagelijkse training.
  Zijn wilskracht verhoogt hij stelselmatig door zijn trainingen niet alleen volgens plan af te werken, maar telkens waar het kan de lat net iets hoger te leggen of de training net iets te verbeteren.
 3. Competentie. Hij omringt zich met experten in de specifieke deeldomeinen van zijn sport, om op die manier zijn talenten en kwaliteiten verder door te ontwikkelen tot het gekende topniveau. Hij teert niet op zijn talent. Hij is voortdurend bezig om het door te ontwikkelen en te groeien.
 4. Resultaten. Hij deelt zijn training en wedstrijden via verschillende platformen en creëert daardoor een positieve flow en inspiratie, niet alleen voor zichzelf, maar ook in de andere richting. Zijn resultaten laten hem niet naast zijn schoenen lopen, maar stimuleren hem juist om nog beter te doen, wat zijn vertrouwen weer ten goede komt.

Neem als leider deze lessen ter harte, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je medewerkers.
Aandacht voor deze 4 pijlers zal op termijn heel veel vruchten afleveren.

Gratis webinar

In deze chaotische tijden waar standvastigheid en stabiliteit definitief tot het verleden lijken te behoren, zijn het vooral de emoties onrust en onzekerheid die de boventoon voeren. Wij willen hier graag een helpende hand lenen aan alle ondernemers die opnieuw willen leiding geven met vertrouwen
Sta jij ook open voor tips en raadgevingen om jouw persoonlijk leiderschap te ontwikkelen? Wil jij terug evolueren naar een effectief leiderschap waar je team zich als één man achter schaart? Schrijf je dan in voor onze gratis webinar en laat je opnieuw inspireren.