Vertragen om te kunnen versnellen

Balanceren tussen verandering en behoud van bedrijfs-DNA
Dit zijn The Next Level coaches: Eric & Lieve

Eric en Lieve

In het snel veranderende landschap van het ondernemen staan bedrijven voor de uitdaging om zich voortdurend aan te passen, zonder hun kernwaarden en identiteit te verliezen!

In de rush en de hectiek kan dat een uitdaging zijn omdat acties niet altijd in lijn blijven met de visie en de waarden van de onderneming.

Ondernemers en leiders hebben van nature de neiging tot actie, waarbij enkel doelbewuste actie naar gewenste resultaten leidt. Actie zonder een plan is echter niets meer dan bezigheidstherapie of zelfs achteruitgang. Doelbewust in de actie stappen vraagt eerst om bewust-zijn. Dat vraagt om … te vertragen!

Vertragen gebeurt op verschillende niveaus:

 1. Op persoonlijk niveau helpt tijd nemen voor zelfreflectie om rust, welzijn en helder denken te bevorderen.
 2. Op teamniveau kan vertragen plaatsvinden door het groeien en ontwikkelen van een team te bevorderen, door te luisteren en te investeren in vaardigheden.
 3. Op bedrijfsniveau is het essentieel om een heldere en krachtige visie te ontwikkelen en de waarden ten gronde vast te leggen om een solide bedrijfs-DNA te waarborgen.

Het bedrijfs-DNA omvat de kern van een bedrijf waaronder cultuur, attitude van de mensen, de gewoonten, de communicatie. Het bepaalt de authenticiteit van het bedrijf en speelt een belangrijke rol bij het behouden van een herkenbare plaats in het economische landschap.

Vanuit een helder bewustzijn en een klare visie is een leider in staat om snel en gericht te sturen. Om flexibel te zijn in toekomst denken zullen duurzame bedrijven een balans vinden tussen verandering en behoud van hun identiteit, wat hen een voorsprong geeft op de toekomst.

“Vertragen om te versnellen” gaat niet over luiheid of stagnatie, maar eerder over het nemen van de juiste tijd om zaken goed te doen en aandacht te besteden aan kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van acties. Een gebalanceerde aanpak streeft naar groei en succes op een strategische en duurzame manier, met duidelijke doelen en een goed doordachte strategie.

Bedrijven die te snel willen gaan zonder voldoende aandacht te besteden aan behoud van hun bedrijfs-DNA, kunnen strategische gevolgen ervaren die de identiteit, cultuur en kernwaarden van het bedrijf onder druk zetten. Dit kan als gevolg hebben: verwatering van de missie en visie, een verschuiving naar ongewenste bedrijfscultuur, verlies van identiteit en moeilijkheden bij het behouden van talent.

Het is van cruciaal belang voor bedrijven om een balans te vinden tussen snelheid en behoud van hun bedrijfs-DNA. Dit kan worden bereikt door duidelijke doelen te stellen, een goed doordachte strategie te implementeren met regelmatige updates en belanghebbenden te betrekken bij het besluitvormingsproces.

Snel werken zonder de juiste focus kan verschillende gevolgen hebben voor mensen, zoals:

 1. Beslissingen zonder voldoende overleg
  In een snel werktempo kan er een druk ontstaan om snelle beslissingen te nemen zonder de nodige input van alle betrokkenen. Dit kan ertoe leiden dat belangrijke perspectieven of ideeën worden gemist, wat de kwaliteit van de uiteindelijke besluitvorming kan beïnvloeden.
 2. Gebrek aan betrokkenheid en participatie
  Als processen te snel verlopen, kunnen mensen zich buitengesloten voelen, vooral als ze het gevoel hebben dat ze geen kans hebben gehad om bij te dragen aan het proces of dat hun inbreng niet serieus wordt genomen. De betrokkenheid en bereidheid tot medewerking kan daardoor drastisch afnemen.
 3. Verhoogde stress en burn-out
  Een voortdurend hoog tempo kan leiden tot verhoogde stressniveaus bij medewerkers. Als ze geen tijd krijgen om te rusten, te herstellen en hun werk in evenwicht te brengen met hun persoonlijke leven, kan dit leiden tot burn-out en verminderde productiviteit.
 4. Gebrek aan kwaliteit
  Snelheid kan ten koste gaan van de kwaliteit van het werk. Als mensen zich gehaast voelen om taken af te ronden, kunnen ze belangrijke details over het hoofd zien of concessies doen aan de kwaliteit van het werk. Liever “vals traag” dan overhaast, kan hier de boodschap zijn.
 5. Gemiste leermogelijkheden
  Als processen te snel verlopen, kan er weinig tijd zijn om te reflecteren en te leren van zowel successen als mislukkingen. Hierdoor kunnen waardevolle lessen over het verbeteren van processen en prestaties verloren gaan. Zelfreflectie en gezamenlijke tijd voor evaluatie zijn onmisbare onderdelen in een cultuur van voortdurende verbetering.
 6. Belemmering van creativiteit en innovatie
  Creatieve denkprocessen en innovatie hebben tijd en ruimte nodig om te bloeien.
  Druk kan zorgen voor creativiteit in de oplossingen, maar leegte is soms nodig om toch die helderheid te krijgen voor het ontwikkelen van een lange termijnvisie.
  Een té snel werktempo kan creativiteit belemmeren, omdat mensen geen gelegenheid krijgen om ideeën te verkennen en te ontwikkelen.

Het is belangrijk om een gezonde balans te vinden tussen snelheid en ruimte geven aan mensen, zodat efficiëntie en snelheid niet ten koste gaan van het welzijn van medewerkers en de kwaliteit van het werk.

Een van de belangrijkste voordelen van “vertragen om te versnellen” is het vermijden van strategische fouten. Een gehaaste aanpak kan leiden tot overhaaste beslissingen, gemiste kansen en verspilling van middelen. Door de tijd te nemen om een goed doordacht plan en strategie te ontwikkelen, kunnen bedrijven potentiële risico’s minimaliseren en efficiënter werken.

Bovendien stelt vertragen bedrijven in staat om creativiteit en innovatie te stimuleren. Door afstand te nemen van de dagelijkse routine, krijgen teams de ruimte om nieuwe ideeën te ontwikkelen en innovatieve oplossingen te bedenken. Dit bevordert de flexibiliteit van het bedrijf en draagt bij aan een sterker bedrijfs-DNA.

Echter, vertragen moet niet worden verward met stilstand. Het gaat niet om het achterover leunen en afwachten, maar eerder om bewuste actie te ondernemen. Dit betekent het nemen van de tijd om te plannen, te evalueren, bij te sturen en te leren van de resultaten. Het is een dynamisch proces dat voortdurend aanpassing en verbetering vraagt.

Het behouden van het bedrijfs-DNA is van cruciaal belang voor het creëren van een herkenbare plaats in het economische landschap en het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers.

Door bewust te vertragen en tijd te nemen voor reflectie, kunnen bedrijven duurzaam groeien en zich aanpassen aan veranderingen zonder hun identiteit te verliezen.

Als leider ben je het aan jezelf, je onderneming én je medewerkers verplicht.

In het Leiderschapscafé van 29 augustus gaan we dieper op dit onderwerp in.

Gratis webinar

In deze chaotische tijden waar standvastigheid en stabiliteit definitief tot het verleden lijken te behoren, zijn het vooral de emoties onrust en onzekerheid die de boventoon voeren. Wij willen hier graag een helpende hand lenen aan alle ondernemers die opnieuw willen leiding geven met vertrouwen
Sta jij ook open voor tips en raadgevingen om jouw persoonlijk leiderschap te ontwikkelen? Wil jij terug evolueren naar een effectief leiderschap waar je team zich als één man achter schaart? Schrijf je dan in voor onze gratis webinar en laat je opnieuw inspireren.