Hoe zorg jij als bedrijfleider dat je team scoort?

Om te scoren hebben je teamleden ruimte nodig…

Hoe, waar, wanneer creëer jij, als bedrijfsleider, ruimte in je bedrijf?  Ruimte in je bedrijf is ruimte in jouw agenda en in je hoofd!
Dit zijn The Next Level coaches: Eric & Lieve

Eric en Lieve

Tijdens de laatste match van de Rode Duivels, in de allerlaatste minuut, zag onze doelman Courtois een opening en gaf de bal snel door aan De Bruyne. De Bruyne begreep, zag die ruimte en benutte ze. De andere spelers waren alert en anticipeerden waarbij Chadli het afmaakte en scoorde. We zagen een mooi staaltje spelinzicht en een grandioze teamspirit, met als sluitstuk één van de prachtigste goals van dit wereldkampioenschap. Als leider leer ik hiervan. Jij ook?

Hoe kan jij speelruimte creëren voor jouw “spelers”?

Ruimte laten, de mogelijkheid geven om ‘zelf te doen’ en verantwoordelijkheid te nemen. Zelfsturing heet dat tegenwoordig en het is belangrijk! Het betekent echter niet dat plots iedereen zijn goesting kan gaan doen. Bij zelfsturende organisaties is nog steeds sturing nodig! Het is echter van een andere orde.

Vertrouwen krijgen en geven. Samen én zelfstandig gaan functioneren, meedenken en daar de verantwoordelijkheid in opnemen, … dat is het eerste stukje ruimte dat nodig is.
Het betekent ook ruimte om te brainstormen, creatief te mogen zijn en te experimenteren. Er is ook ruimte nodig, die maakt dat je mag falen en je de kans geeft om het weer recht te zetten.
Ruimte innemen om je intenties en je beweegredenen duidelijk te maken.
Dit alles altijd doen met elkaar en in functie van één gemeenschappelijk doel: het bedrijf.

Als ik terug ga naar onze voetbalploeg zie ik eigenlijk ook een soort ‘bedrijf’. Ze zijn een team en kennen elkaars kwaliteiten. Er is een doel: Winnen! Ze hebben een gezamenlijke visie vanuit waarden opgebouwd. Ze hebben, daarop gestoeld, een plan van aanpak en een box vol speltechnieken en strategieën. Ze passen deze aan in functie van wie hun tegenspeler is. Ook in functie van wie speelt -en kan spelen-, wat bepaald wordt in functie van de uitdaging. Er zijn beslissingen die hierin door de coach worden genomen, maar ook de kapiteins. En als de match bezig is, bepalen eigenlijk ook de spelers hoe er gespeeld wordt. Dat is ruimte! Van waaruit? Vanuit vertrouwen en visie!

Die prachtige goal is een mooie metafoor voor het effect dat je ook in je bedrijf kan hebben met een duidelijke visie en een heldere missie. Als het doel helder gecommuniceerd en gedeeld wordt, en gedragen is door een gemeenschappelijke visie en waarden, dan brengt dat de neuzen automatisch in dezelfde richting. Het blijft één van de belangrijkste taken van de leider om medewerkers en teams te inspireren tot actie in de richting van dat gemeenschappelijk doel en hen dat vertrouwen te geven. Wil jij dit in je bedrijf? Maak dan een afspraak met mij.

Ruimte geven is loslaten en zorgen voor jezelf en je mensen. Je hebt hen nodig om te werken en zij willen voldoening halen uit dat werk en laten zien wat ze kunnen. Gemakkelijk? Neen. Maar het kan wel! Ik zie veel bedrijfsleiders hierin erg zoeken. Ze ervaren en weten ondertussen wel dat sturend leiderschap een enorme rem betekent op de evolutie van de teams en de groei van de organisatie. Ze willen af van die erg vermoeiende en energieverslindende manier van werken. 

Wat heb je te doen?

Laten we ervan uitgaan dat je goede medewerkers hebt… Tijdens een van onze trajecten “Leiderschap van Binnenuit” getuigde één van onze deelnemers dat hij de belangrijkste les, die hij wou delen met zijn collega ondernemers, kon samenvatten in twee woorden: “STEP ASIDE”.
Kan het nog mooier gezegd worden?

Durf jij als bedrijfsleider een stap opzijzetten om daardoor ruimte te creëren die nodig is om medewerkers hun verantwoordelijkheid te laten nemen? Durf jij die controle en dat sturen loslaten? Ik ervaar dat het voor velen moeilijk is. “Je wordt dan eigenlijk afhankelijk van je medewerkers”. Zijn we dat dan sowieso niet? Kunnen we ons bedrijf runnen zonder hen? Ik zie dat zelfsturing ruimte vraagt, maar ik weet ook dat het ruimte geeft! Vooral aan jezelf als bedrijfsleider. Welke bedrijfsleider wil niet meer ruimte, vrijheid en tijd voor andere dingen, zijn kinderen, dat concert, die luilekkere gezellige zonnige dag met familie en vrienden. En in je bedrijf vergroot de kans dat er’ flow’ ontstaat. Daar is moed en écht leiderschap voor nodig. Die heb jij, zeker weten! Vragen? Laat maar horen. We kijken graag samen naar een oplossing. 

Hoe doe je dat nu? Dat doe je door uit je comfortzone te stappen. Dat vraagt durf en geeft mogelijk stress. Dergelijke momenten van stress zijn vaak signalen van groei. Dat betekent ook dat jij durft te kijken naar waar het wringt. Hiervoor is veiligheid en vertrouwen een eerste vereiste. Het betekent dat jij als bedrijfsleider een omgeving kan creëren die voldoende veiligheid biedt en kansen om te groeien. Net zoals een kreeft, die wil groeien, een veilige omgeving zoekt, want op het moment dat de kreeft zich vrijmaakt uit haar oude schaal om een nieuwe aan te maken, is ze ultra kwetsbaar.  Daarom zoekt ze een veilige plek, waar mogelijke belagers of predatoren haar niet vinden.

Ik wil hierbij de nadruk leggen op “de veilige omgeving”.  Die veiligheid is ook nodig op het moment dat iemand uit het team verantwoordelijkheid opneemt, nieuwe dingen durft te doen, het risico neemt om te falen of fouten te maken. Voor jou als leider betekent dit dat je op het moment dat jij opzij gaat, je dat op een manier moet doen zodat het team zich voldoende veilig voelt en de ruimte krijgt om tijdens dit groeiproces te leren, fouten te maken, te leren … en op die manier te groeien.

Hoe ga jij ruimte maken in jouw bedrijf opdat het kan groeien? Over die vraag wil ik graag met jou van gedachten wisselen. Plan hier alvast jouw groeigesprek? Het is vrijblijvend en je bent alvast zeker van enkele extra inzichten.

Gratis webinar

In deze chaotische tijden waar standvastigheid en stabiliteit definitief tot het verleden lijken te behoren, zijn het vooral de emoties onrust en onzekerheid die de boventoon voeren. Wij willen hier graag een helpende hand lenen aan alle ondernemers die opnieuw willen leiding geven met vertrouwen
Sta jij ook open voor tips en raadgevingen om jouw persoonlijk leiderschap te ontwikkelen? Wil jij terug evolueren naar een effectief leiderschap waar je team zich als één man achter schaart? Schrijf je dan in voor onze gratis webinar en laat je opnieuw inspireren.