Ons innerlijke kind heeft nog te veel inspraak op de werkvloer

Herken je het? Alweer pakte je die situatie in je bedrijf anders aan dan je had gewild.
Je vond de juiste woorden niet in het gesprek met een medewerker. Je reageerde oordelend of interpreteerde zijn/haar visie vanuit je eigen leefwereld. Je medewerker voelt zich – alweer – niet gewaardeerd.
Een onverwachte situatie op de werkvloer liet je zoals altijd voorbijgaan. Het was jouw taak om die ene medewerker eindelijk aan te spreken. Maar je deed het niet. Je durfde niet.
En ach! Daar is de ploegbaas weer. Je voelt de frustratie al opborrelen. Telkens weer vertelt hij hoe goed hij zijn job heeft gedaan en hoe mooi hij de problemen die dag heeft opgevangen.
Dit zijn The Next Level coaches: Eric & Lieve

Eric en Lieve

Het lijkt sterker dan jezelf. Maar hoe komt dat nu?

Vanuit de ontwikkelingspsychologie weten we dat we als klein kind informatie absorberen zoals een spons. We hebben nog geen eigen filters. Wat onze ouders en anderen vertellen, hoe ze ons behandelen en welk gevoel ze ons bezorgen, komt ongefilterd binnen. Dat is bij onze eigen kinderen niet anders.

In de gevoelswereld van een kind krijgt die geabsorbeerde informatie echter wel betekenis. Ze nestelt zich in het onderbewuste. Ons kindstuk.

Naarmate we opgroeien, doorlopen we verschillende ontwikkelingsniveaus, zowel op emotioneel als intellectueel vlak. Tegen de tijd dat we volwassen zijn hebben we onze eigen denkwereld gevormd. We beslissen zelf hoe we de dingen zien, ervaren en interpreteren. Ons kindstuk echter, heeft een grote invloed op de manier waarop we denken, reageren en handelen. Al zijn we ons daar niet altijd bewust van.

Wat jij ervaart en voelt, bv. telkens als de ploegbaas opduikt, vertelt jou iets over jezelf. Misschien voelde jij je als kind niet gezien in wat je allemaal deed. En vind je het moeilijk om complimentjes te geven terwijl je best weet dat het leuk is en er zelf graag krijgt. Of het is nog iets anders, want er zijn vele mogelijke redenen. Dat kan je onderzoeken. Het onderbewuste beïnvloedt onze relaties, zowel op het werk als thuis. Je kan dat veranderen.

Hoe gaan we hiermee om?

We moeten een taal ontwikkelen om goed met elkaar om te gaan. Om goed met elkaar samen te werken. Om elkaar echt te begrijpen.

‘De taal van relaties heeft zijn weg gevonden in de business’, zegt de bekende Esther Perel. De taal die jij als leider hanteert, bepaalt de cultuur in je bedrijf. 

Dat heeft niet alleen te maken met communicatie. Het gaat niet alleen over goed kunnen spreken en mondig zijn. Het betekent niet alleen moed en durf hebben. Het is écht spreken. Vanuit vertrouwen, transparantie, veiligheid en empathie. Het is het lef hebben om als leider je eigen persoonlijkheid te tonen.

Om dat op een goeie manier te kunnen doen, moet je je bewust worden van je onderbewuste. Dat is nodig om een natuurlijke identiteit te kunnen zijn. Zonder tips en tricks. Die zijn in bepaalde situaties nuttig maar pakken de essentie van je gedrag niet aan.

Elke relatie is gebaseerd op identiteit. En we hebben verwachtingen ten opzichte van elkaar, bewuste verwachtingen en onbewuste. Die verwachtingen hebben veel te maken met onze persoonlijke geschiedenis. Ons kindstuk speelt daarbij een grote rol. Het bepaalt hoe we spreken, handelen, relaties aangaan, omgaan met conflicten en complimenten. Vooral als we emotioneel zijn. Door je bewust te worden van je onderbewuste, bereik je als leider The Next Level. Want mensen volgen mensen. Échte mensen.

Hoe bereik je The Next Level?

Vraag je af wie je bent en hoe jij die persoon geworden bent. Ben je tevreden?

Meestal willen we verandering brengen in datgene waarover we niet tevreden zijn. We leggen onszelf op om oplettend te zijn, valkuilen te voorzien en manieren te vinden om ermee om te gaan. We hebben de zogenoemde kapstokken waaraan we ons vasthouden. We pakken de gevolgen aan zonder op zoek te gaan naar de oorzaak. En dat werkt, zolang we niet emotioneel geraakt worden.

In ons voorbeeld blijf je jezelf voorhouden dat de ploegbaas het goed bedoelt als hij enthousiast komt aandraven. Toch voel je telkens weer die frustratie. Communicatietechnieken kunnen dit opvangen. Je leert reageren zonder je frustratie te uiten of een oordeel te vellen. Maar het blijft inspanning vragen, juist omdat je de oorzaak niet aanpakt. En plots kan dat eens teveel worden.

In het voorbeeld van de ploegbaas is de opborrelende frustratie het signaal dat je kindstuk wordt geraakt. Het is belangrijk om dat onder ogen te zien en te begrijpen. Het kleine kind in jou heeft iets gemist. De situatie waarin je als volwassene terechtkomt, brengt dat gemis naar boven. De emotie van het kleine kind komt naar boven. Je hebt er geen vat op. Tenzij je jouw kindstuk leert begrijpen en het geeft wat het nodig heeft.

Mijn coach verwoordt dat heel mooi. ‘Wat je raakt, daar heb je zelf iets mee te doen. Er zit een boodschap in voor jezelf.’ Door die boodschap te onderzoeken, zorg je ervoor dat je weet waar de pijn zit en hoe je die kan verwerken. Het zorgt ervoor dat je kan reageren zoals jij dat graag wil.

Hoe pak je het concreet aan?

Onderzoek wat je gemist hebt en zorg dat je het alsnog geeft aan jezelf. Erken het kleine kind in jou.

Alleen dan verandert je leven definitief.

Sta open voor wat je onderbewuste jou komt vertellen. Werk niet tegen, duw niet weg, vecht niet. Dat kost alleen maar energie en levert niets op. Aanvaard het en kijk ernaar.

Door aan de slag te gaan met je onderbewuste, neem je het stuur uit handen van je onderbewuste. Gebeurtenissen die nog geen plaats kregen en werden weggedrukt hoeven zich dan niet meer naar voor te dringen. Ze krijgen dan hun plaats waarmee je jezelf meer in evenwicht brengt. Je neemt dan zelf het roer in handen en geeft het onderbewuste geen kans meer.

Beschouw elk obstakel als een uitdaging. Dit diepgaand, persoonlijk werk is nodig om blijvende veranderingen te realiseren. Ontdek in elke moeilijke situatie een persoonlijke opportuniteit en word bestuurder van je leven en leiderschap. Heb je bijvoorbeeld een hekel aan luiheid omdat je zelf een harde werker bent? Misschien kreeg je als kind mee dat je enkel waardevol bent als je hard werkt. Door het voordeel van luiheid te zien, ‘rust’ bijvoorbeeld, kan je die eigenschap het stuur geven als je met vakantie bent. Net dat stukje luiheid zorgt er dan voor dat je je batterijen echt kan opladen. Zo erken je de schrik van het kindstuk om niet waardevol te zijn als je niet hard werkt. Elk stukje in jou heeft zijn nut. Als je dat ziet, haal je energie uit elk van die stukjes. Als je dat ziet, wordt alles comfortabeler, natuurlijker en gemakkelijker. Jij beslist dan wie aan het stuur zit en wanneer!

Hoe neem je dat mee in je leiderschap?

Als je die vaardigheid ontwikkelt en jezelf dus echt leert kennen, ontstaat er ruimte en energie om ook anderen te begrijpen. Je mensen te begrijpen. Als je jezelf kan sturen, kan je ook medewerkers aansturen. Het is jouw persoonlijk ontwikkelingspad naar natuurlijk leiderschap!

Heb ik dan wel een Chief Relations Officer nodig? Zeker! Die rol wordt steeds belangrijker. Omdat werknemers dat vragen. Want, zo zegt ook Esther Perel: “Net zoals onze liefdesrelaties zijn deze relaties geëvolueerd. Eerst dienden huwelijken om te overleven, dan om erbij te horen en later om aan al onze verlangens te voldoen”.

In je bedrijf gaat het dus niet enkel over communicatie. Het gaat ook en vooral over relaties.   

Onze relaties en hoe we ze aangaan, vormen een gigantisch potentieel om te ontwikkelen en om exponentieel te groeien. Als persoon en dus ook als bedrijf. Sterker nog: je mensen groeien mee. Het is een gezamenlijk, relationeel proces en het bepaald de cultuur in je bedrijf. Een bedrijf is immers als zijn leider. Hoe meer jij je persoonlijk leiderschap ontwikkelt, hoe meer persoonlijkheid je bedrijf ontwikkelt. En dat is voelbaar!

Gratis webinar

In deze chaotische tijden waar standvastigheid en stabiliteit definitief tot het verleden lijken te behoren, zijn het vooral de emoties onrust en onzekerheid die de boventoon voeren. Wij willen hier graag een helpende hand lenen aan alle ondernemers die opnieuw willen leiding geven met vertrouwen
Sta jij ook open voor tips en raadgevingen om jouw persoonlijk leiderschap te ontwikkelen? Wil jij terug evolueren naar een effectief leiderschap waar je team zich als één man achter schaart? Schrijf je dan in voor onze gratis webinar en laat je opnieuw inspireren.