Leiderschap is vooral ook liefde voor jezelf

Coachend oprecht leiderschap kan alleen bestaan als je jezelf liefhebt.

Niet evident, voor ons, de bescheiden Vlamingen die vanuit hun (katholieke) geschiedenis geleerd hebben om nederig te zijn en ‘onze andere wang aan te bieden’. Liefde heeft daar echter niets mee te maken.
Dit zijn The Next Level coaches: Eric & Lieve

Eric en Lieve

We denken misschien dat we onze ‘andere wang’ nooit aanbieden, maar het tegendeel is waar. Ons terugtrekken in een hoekje en stilletjes doen wat ‘ze zeggen’ of zwijgen terwijl we ons slecht voelen bij een situatie? Dat klinkt je vast wel bekend bij je medewerkers of bij jezelf als leidinggevende.

Ook wanneer het tegenovergestelde gebeurt en ‘het slechte’ in ons of onze medewerkers naar boven komt.  Die gaat zich verdedigen, wordt jaloers, raakt geïrriteerd, gaat zagen en klagen, aanvallen.

Of we zijn onbetrouwbaar of leugenachtig doordat we situaties verbloemen, verdraaien of verzwijgen. Alleen omdat wij of onze medewerkers schrik hebben of bezorgd zijn voor de effecten of reacties. Soms wordt er ook beslist zonder verder overleg of wordt er gesproken op zodanige manier dat de ander er niet meer onderuit kan. Dat heeft iets van manipuleren.

Alles wat je hier herkent, gebeurt vanuit angst. En we doen het allemaal. We denken dikwijls van niet, of niet onder dergelijke vorm, maar het is er wel! Word je daar bewust van en hou jezelf een spiegel voor. Zo kan je een coachende leider worden.

Wat zorgt ervoor dat we dit doen?

Omdat we onszelf niet graag genoeg zien!

Angst doet ons twijfelen. We voelen ons niet goed genoeg, onzeker, vertrouwen onszelf niet, raken geïrriteerd, jaloers, voelen ons miskend. Dat is een erg lastig gevoel waardoor de angst ervoor zorgt dat we de verbinding met onszelf en onze omgeving verliezen en in ons hoofd gaan zitten. Onze waarneming is dan niet meer goed. We gaan dan overtuigen, controleren, worden betweterig, laks of willen net alles ‘zelf’ gaan doen.

Vanuit die angst, leggen we ook verantwoordelijkheid daar waar ze niet hoort. Volledig bij onszelf : “ik zal t wel zelf doen” of volledig bij de anderen “zij moeten het doen” en “dat ze hun plan trekken”.  Er is dus geen balans.

Hoe kan je dit omkeren? Alles begint met LIEFDE: bij de relatie die je hebt met jezelf.

Zoals ik al zei, geeft angst ons een beperkend beeld van de werkelijkheid. Reageren vanuit angst maakt dat we een dergelijke reactie terugkrijgen. Ook vanuit angst dus. Vervolgens roept dat bij jou weerom nieuwe angst op. En zo krijgen we een vicieus patroon. We komen in de dramadriehoek terecht. In ons leiderschapstraject spitten we die helemaal uit. Hier zou ons dat te ver afleiden.

Wat heb je te doen:

  • Word je bewust van je ‘’niet reëele gevoel’ en stap uit dat patroon! Dat geeft je terug een breder perspectief en houd je in contact met je gevoel en jezelf.
  • Blijf bewust contact houden met je échte zelf in alle omstandigheden zodat je de ‘ware liefde’ in jezelf kan voelen en begrijpen om dan te spreken.
  • Als je vanuit jezelf handelt en spreekt, geef je jezelf alle kansen en daarmee ook aan anderen. Want zij kunnen dan ook zichzelf zijn en bijgevolg kunnen zij ook weer jou jezelf laten zijn.
  • Als jij bewust leiding geeft vanuit zelfliefde geef je kansen aan jezelf, je dierbaren, je mensen en je bedrijf. En dat komt in kansen terug. Grotere groei en winst bestaat er niet! En ze is écht!
  • Heb de MOED EN DURF om jezelf te zijn en jezelf graag te zien in en met respect voor anderen, ongeacht de situatie!    

Jij kan dus zelfrespect en zelfwaarde creëren. Wees jezelf. “those who mind don’t matter and those who matter don’t mind”. Je kan altijd spreken. Spreken is de druk eraf laten en uitklaren van situaties. Dat is zowel in professionele als in privé- relaties nodig. Niet spreken is de relatie met jezelf beschadigen. Heb de moed en het zelfrespect en bouw aan jouw manier van spreken. Bouw aan zelfliefde en geloof in jezelf. Oefen het.

Robin Sharma zegt:  “better awareness you make better choices and with better choices you make better results”. Kijk voor jezelf naar, waar je niet jezelf bent of voor jezelf spreekt of handelt. Stop ermee.  Niet spreken brengt ons altijd net dat wat we willen vermijden!

“Er is gefundeerd wetenschappelijk onderzoek dat zegt dat we vanuit emoties beslissingen nemen. Ook zakelijke!”. Zo spreekt in het boekje van VOKA, Kris Lenaers van het Gentse bedrijf  “Gutzandglory”: “je moet dus emotioneel proberen een connectie te maken”. Psychologisch inzicht in het menselijke doen en laten is daarbij cruciaal. Investeren in het onmeetbare. Bedrijven weten vaak wat ze doen, maar niet wie ze zijn. Het begint allemaal met een visie! En waarden en normen. Altijd. De start ligt bij de zaakvoerder, ondernemer die de ‘vertaalslag’ maakt naar werknemers en zelfs klanten”. Bekijk het zo: “Je hebt heel wat ‘in de hand’.”

Als zaakvoerder en ondernemer hebben we er dus zowel persoonlijk als professioneel alle belang bij om onze waarden en normen in spreken en doen, voelbaar aanwezig te maken door te connecteren met onze mensen! Verbinding geeft genieten, geeft levenskwaliteit!

Sta als leidinggevende dus in je kracht door jezelf -kwetsbaar- te tonen. Het is leven in de winnaarsdriehoek en niet meer in de dramadriehoek.

En voor hen die nog een stapje verder willen gaan:  

Durven voelen en onszelf graag zien betekent ook dat we durven ontvangen wat naar ons komt. Dat hebben we niet altijd geleerd en zeker leidinggevenden hebben het daar vanuit hun ‘verantwoordelijk’ voelen lastig mee. Ik kan je enkel dit zeggen: Leer het!

Besef heel goed dat, wanneer een ander jou in je eigenwaarde laat, je respecteert, je  wil erkennen, dat een cadeau is dat de ander jou wil geven. Je ontneemt jezelf EN de andere iets als je dat niet ontvangt. Je brengt hem uit balans. Je zet hem in de schuld! Daarbij is het ontvangen van steun of dankbaarheid ook een blijk dat je jezelf genoeg waardeert. Het is tegen jezelf zeggen dat je het waard bent dit te krijgen.

Ook bij hulp vragen werkt het zo. Hulp vragen is ook geven. Door de hulp van iemand te vragen zeg je de ander dat je hem vertrouwt en waardeert in wat hij kan. Je erkent zijn competenties. De ander is blij dat hij zijn kunnen aan jou kan tonen, je kan helpen.

En inderdaad, door geen hulp te vragen of aanvaarden en steeds je plan te trekken, zelfs als het lastig is, maak je het ook lastig voor de anderen. Ze zien je worstelen, mogen je niet ‘graag zien’ door je te helpen, mogen dus niet tonen dat ze jou respecteren. Je respecteert dan ook jezelf niet en je respecteert ook de ander niet of vertrouwt hem niet in zijn competenties.

Gratis webinar

In deze chaotische tijden waar standvastigheid en stabiliteit definitief tot het verleden lijken te behoren, zijn het vooral de emoties onrust en onzekerheid die de boventoon voeren. Wij willen hier graag een helpende hand lenen aan alle ondernemers die opnieuw willen leiding geven met vertrouwen
Sta jij ook open voor tips en raadgevingen om jouw persoonlijk leiderschap te ontwikkelen? Wil jij terug evolueren naar een effectief leiderschap waar je team zich als één man achter schaart? Schrijf je dan in voor onze gratis webinar en laat je opnieuw inspireren.