Hoe krijg jij betrokkenheid en initiatief van je medewerkers?

Betrokkenheid van je medewerker zorgt ervoor dat je hij/zij die extra inspanning levert. Initiatief en verantwoordelijkheid nemen zorgt voor dynamiek en maakt dat binnen je onderneming 1 + 1 gelijk wordt aan 3 of meer. Het maakt dat er dingen bewegen. Wat zijn jouw verwachtingen op dat vlak?
Dit zijn The Next Level coaches: Eric & Lieve

Eric en Lieve

Het was de boodschap van Michael Niclaus, over verwachtingen, die me deze keer aan het denken zette. Michael begeleidt mensen die van hun drankverslaving af willen. Eén van de oorzaken is het feit dat mensen in hun leven allerlei verwachtingen hebben, die dan niet ingelost worden.
Een verwachting is niets meer dan een geprojecteerd beeld in de toekomst, waarbij later de realiteitsbeleving vergeleken wordt met dit beeld. Dit leidt in de levens van vele mensen tot ontevredenheid en een gevoel van ongelukkig zijn, waarbij drank dan soms als “uitweg” dient.

Hoe ga jij als bedrijfsleider of manager om met je verwachtingen?

Voornamelijk onuitgesproken verwachtingen en veronderstellingen kunnen serieus de relaties binnen een team verstoren.

Als de dingen niet lopen, zoals ze moeten lopen, zie ik wel vaker een manager of bedrijfsleider zoeken naar methodes om de ingesteldheid of attitude van de medewerker(s) te veranderen.
De neiging is groot om de oorzaak te gaan zoeken bij de ander en niet bij zichzelf.

Op een effectieve manier leiding geven begint echter in de eerste plaats bij jezelf.
Je zag me al vaker vermelden dat we als mens 95 % van onze tijd op automatisch piloot leven, inclusief onze manier van leiding geven. Het is belangrijk te beseffen dat automatische gedachten en gedragingen van jou mogelijk een effect bewerkstelligen, waar je steeds tegenaan botst.
Ik weet het … Dat is vaak confronterend, maar zo leerrijk om bij je frustraties ten opzichte van je team of een bepaalde medewerker te gaan onderzoeken, waarom jou dat “overkomt”.

Bij leiderschap van binnenuit ga je eerst voelen, kijken en denken hoe jij in de situatie staat.

Danny vond dat er een duidelijk gebrek aan initiatief was in zijn team. Hij sprak mensen daarop aan, maar kreeg een waslijst aan excuses en uitvluchten. Als hij expliciet opdrachten gaf, werden die wel uitgevoerd. Maar telkens wanneer hij minder ging sturen, daalde de activiteit. Zijn gefrustreerde houding en emotionele reacties hadden eerder een verkeerd effect. Medewerkers gingen hem ontwijken, waardoor de situatie nog verergerde. Op het moment dat zijn frustratie op een bepaald moment aan de limiet, besloot hij me om raad te vragen.

Tijdens de coaching bleek al gauw dat Danny een echte controlefreak is en alles nauwlettend in de gaten houdt, zodat er “geen fouten” worden gemaakt. Het logische gevolg is dat initiatief name en verantwoordelijkheid geruisloos verdwenen waren uit zijn organisatie. Hij had schrik dat er teveel fout zou lopen als hij de controle. Zijn medewerkers schuifelden dan ook voorzichtig rond om vooral geen fouten te maken. Ze begrepen dat de beste manier om niets fout te doen, vaak “niets” doen was.

Samen met Danny zijn we op zoek gegaan naar zijn belemmerende overtuigingen en de angst die er aan gekoppeld was. Wanneer hij echt kon aangeven wat zijn gewenste uitkomst was, begreep hij dat hij eerst ruimte diende te geven aan zijn medewerkers, waarbij fouten maken een onderdeel werd van het leerproces. Hij slaagde er in om zijn mensen een kader aan te bieden waarin ze vrij konden werken. Hierdoor kwam er als het ware zuurstof in het smeulend vuurtje en kon het team weer in actie komen. Het vertrouwen steeg. Op vrij korte tijd was de energie in het bedrijf totaal gekeerd maar in positieve zin.

Misschien wacht ook jouw team steeds op jouw goedkeuring vooraleer ze een stap durven zetten?
Als je gebrek aan initiatief in je team vaststelt, durf dan eerst eens bij jezelf te kijken. Als je de medewerkers aanspreekt op hun gebrek aan initiatief, is de kans groot, dat zij in de slachtofferrol vluchten, waarbij je onbewust een keuze maakt tussen beredderen of berispen, beide gebaseerd op jouw (voor)oordelen. Dit is weinig effectief en werkt slechts op korte termijn.

Als je medewerkers teveel proberen om aan je verwachtingen te voldoen:

  • Verliezen ze hun zelfvertrouwen
  • Blijven ze veilig binnen hun comfortzone
  • Verdwijnt initiatief name uit je team
  • Gaan ze twijfelen
  • Durven ze niet meer, uit angst om fouten te maken
  • Gaan ze ja-knikken om jou te plezieren
  • Heb je geen klankbord meer
  • Stopt het leren

Herken je dergelijk gedrag in je bedrijf, stop dan met duwen en trekken, maar sta even stil en durf een laagje dieper te kijken. Zou het kunnen dat jouw leiderschap beter kan?

Durf eerst bij jezelf te kijken … Benoem waar je angst voor hebt. Aanvaard en ga vanuit een open houding de dialoog aan. 
Leiderschap van binnenuit brengt je dichter bij jezelf, dichter bij je mensen, bezorgt je meer impact en véél minder gedoe. 

Wil je geen artikel missen? Schrijf je dan hier in!

Gratis webinar

In deze chaotische tijden waar standvastigheid en stabiliteit definitief tot het verleden lijken te behoren, zijn het vooral de emoties onrust en onzekerheid die de boventoon voeren. Wij willen hier graag een helpende hand lenen aan alle ondernemers die opnieuw willen leiding geven met vertrouwen
Sta jij ook open voor tips en raadgevingen om jouw persoonlijk leiderschap te ontwikkelen? Wil jij terug evolueren naar een effectief leiderschap waar je team zich als één man achter schaart? Schrijf je dan in voor onze gratis webinar en laat je opnieuw inspireren.