Goede voornemens….

Goede voornemens maken is eigenlijk een vorm van doelen stellen. Doelen stellen is een “must” voor elke ondernemer. Het onderscheidt ‘de leider’ van de doorsnee mens.
Dit zijn The Next Level coaches: Eric & Lieve

Eric en Lieve

Heb je het ook gemerkt op de Sociale Media?

“Ik doe niet meer aan goede voornemens”.

“Nieuwjaar is maar een dag zoals een andere”.

Het lijkt wel “in” om niet meer mee te doen aan het jaarlijks terugkerende fenomeen van goede voornemens maken, … (die dan weer niet gehaald worden).

Als nieuwe voornemens niet lukken gaan weinig mensen de oefening maken om uit te zoeken waarom het niet lukt. Vaak volgt er frustratie of berusting gebaseerd op een, dikwijls zeer beperkend, oordeel over henzelf.

En daarmee ‘leven’ ze dan verder.
“We drinken een glas, we pissen een plas, … en het leven gaat verder zoals het was”.

Waarom werkt het niet?

Goede voornemens …
Stel jij ze omdat iedereen het doet?
Velen doen het met die reden.

Dat is mogelijk een eerste reden waarom het niet werkt.
Als je een doel wil bereiken is er een echt verlangen en drive nodig om het systeem te kunnen installeren dat uiteindelijk zal leiden tot het bereiken van je “doel”.
Ontbreekt de intrinsieke motivatie?
Het is dus cruciaal om het voor jezelf écht te willen.

Een tweede reden is dat veel mensen iets willen veranderen omdat ze er last van hebben.
Op zich is het geen slechte drijfveer.
Het is goed om te weten wat je wil veranderen.
In actie komen vanuit “wat je niet meer wil” is haast onmogelijk.

Een derde reden is het gebrek aan realiteitszin, waarbij je de illusie hebt dat je dagen rekbaar zijn. Je kan in een gevulde agenda niet ‘zomaar’ een goed voornemen bijduwen.

Goede voornemens monden vaak uit in een overdreven focus op wat je wil veranderen, zonder dit een plaats te geven in de rest van je leven.
Je leven is ook meer dan dat ene ding dat je anders wil.

Een vierde en belangrijke reden is het ontbreken van een systeem om de nieuwe gewoonte te installeren die je zal leiden naar het gestelde doel.

De vijfde reden is dat lange termijndoelen nooit gehaald worden op basis van motivatie, maar wel op basis van herhaalde volgehouden actie. Acties die gericht en zorgvuldig moeten geïnstalleerd worden op de juiste manier.

Om het met een metafoor uit te drukken …
Goede voornemens zijn slechts het vlammetje waarmee je de houtstapel in brand zet.

Als je dit jaar je voornemens wél wil waarmaken …

1 Leer uit je fouten en stel jezelf de vraag waarom een voornemen niet gelukt is in het verleden. Leer uit je mislukkingen.

2. Omschrijf duidelijk wat je wel wil. Druk in positieve bewoording uit waar je naartoe wil.

3. Cruciaal bij het maken van goede voornemens is natuurlijk de realititeitscheck, waarbij je rekening houdt met het totale plaatje van je leven. Het is een invuloefening. Je geeft het letterlijk een plaats in je leven.

4. Het is veel krachtiger als je die goede voornemers als een wagonnetje kan aankoppelen aan de trein van jouw levensspoor. Dan ben je zeker dat als je leven verder gaat en jouw trein vertrekt, de goede voornemens letterlijk aangekoppeld zijn aan de rest.

Dat is de reden waarom wij het leiderschapskompas ontwikkeld hebben.
Net als bij een echt kompas is het een instrument dat je telkens opnieuw duidelijk maakt wat de richting is waar je naartoe wil. Het leiderschapskompas is zodanig opgemaakt, dat je doelen stelt in alle levensgebieden. Zo krijgt je goede voornemen een plaats ‘in’ je leven.
Op basis van je kompas ga je voor jezelf een plan en reisgids opmaken om die doelen ook effectief te bereiken.

5. “If you can dream it, you can make it” wordt uiteraard een zeepbel die snel uiteenspat als je niet inzet op een verandering van je gewoontes.
Doe dus moeite om de routines en de discipline te installeren, die nodig zijn om de droom waar te maken.
Je levenskwaliteit en wat je zal bereiken ligt volledig in lijn met de kwaliteit van die routines.
Het zijn gewoontes die je geïnstalleerd hebt, die de kwaliteit van je uitkomst zullen bepalen.

6. Net zoals bij het aansteken van een houtvuur, zal je eerst licht brandbaar materiaal vuur laten vatten.
Je geeft voldoende zuurstof, zonder het fragiele vlammetje uit te blazen.
Van zodra het vuur voldoende groot is, zullen ook de grotere houtblokken vuur vatten en zal het vuur zijn warmte kunnen verspreiden.
Als je die cruciale eerste fase overslaat, zal het vlammetje snel doven.
Dat is ook wat er gebeurt met goede voornemens.
Besteed voldoende aandacht aan het zorgvuldig opbouwen van routines, die er zullen voor zorgen dat je uiteindelijk je doel bereikt.
Geef jezelf en je team(s) ondersteuning, ruimte en tijd om zich de nieuwe manier van werken eigen te maken.
Voorzie hiervoor extra tijd en aandacht!

Dromen, doelen en voornemens blijven inspireren.

Het gaat uiteindelijk niet om het doel, maar om wie jij zal worden om dat doel te kunnen bereiken.

Dat geldt niet alleen voor de leider, maar ook voor allen die de leider volgen.


Gratis webinar

In deze chaotische tijden waar standvastigheid en stabiliteit definitief tot het verleden lijken te behoren, zijn het vooral de emoties onrust en onzekerheid die de boventoon voeren. Wij willen hier graag een helpende hand lenen aan alle ondernemers die opnieuw willen leiding geven met vertrouwen
Sta jij ook open voor tips en raadgevingen om jouw persoonlijk leiderschap te ontwikkelen? Wil jij terug evolueren naar een effectief leiderschap waar je team zich als één man achter schaart? Schrijf je dan in voor onze gratis webinar en laat je opnieuw inspireren.