Een gezonde geest in een gezond bedrijf

Heb jij als ondernemer soms ook dat gevoel van verwondering als je die bedrijvigheid in je organisatie ziet en hoe alle mensen en radertjes mekaar helpen om mooie dingen te verwezenlijken? Ik kan daar enorm van genieten!
Dit zijn The Next Level coaches: Eric & Lieve

Eric en Lieve

Of herken je de volgende situatie, die Saskia me vertelde, hoe ze werkte in een grote organisatie, en daar vijandig werd bekeken door collega’s, omdat zij als jonge manager als “te voortvarend” werd bestempeld. Na een tijdje evolueerde dit naar jaloezie en negatieve sfeer. Saskia had het gevoel dat ze nog harder haar best moest doen. Dan zou het wel veranderen. Dat gebeurde enigszins, maar Saskia kwam wel in een burn-out terecht en werd tijdens haar ziekte ontslagen.

Ze koos ervoor om dit gebeuren als levenslessen mee te nemen en maakte van de gelegenheid gebruik om aandacht te geven aan en te investeren in haar persoonlijke ontwikkeling.
Ze koos daarna voor een werkgever, waarbij ze duidelijk voelde dat ze in een omgeving terecht kwam met dezelfde waarden. Ze vond een werkomgeving waar zij kon “aarden” en haar ding doen. Gevolg is dat ze nu met plezier naar haar werk gaat, inspireert, opvolgt, gevolgd wordt door haar team, in wat ze doet en vanuit haar geloof in wat ze doet een ware ambassadeur is geworden voor haar bedrijf.

Zelfde persoon – ander omgeving…

Heb je ooit in je tuin een plantje in de verkeerde omgeving neergezet?

Als je voor je heideplantje een mooie schaduwrijke plek uitzoekt in een zware kleigrond, mag je heel veel moeite doen om water, meststoffen en aandacht te geven, maar het plantje zal stilaan wegkwijnen. Waarom? Heel eenvoudig omdat het niet in de juiste omgeving geplant is! Als je het daarentegen in zure zandgrond op een zonnige plek zet, want dat is wat een heideplant nodig heeft, zal het bijna moeiteloos groeien en uitbundig bloeien. Neem als leider deze tuinlessen mee, want zo gaat het ook met mensen in je organisatie. Wees je bewust van wat in je bedrijf belangrijk is en vind de medewerkers die daarbij aansluiten.


Creëer dus als bedrijfsleider een bedrijfscultuur, die past bij jouw waarden en visie én bij het werk dat moet gebeuren waardoor er een sfeer heerst waarin mensen kunnen groeien en ontwikkelen.


Als je de juiste cultuur wil installeren in je organisatie dan is het belangrijk dat je kiest voor mensen die vanuit de juiste intentie onderdeel willen zijn van een groter geheel. Dat groter geheel wordt gecreëerd door jouw visie; wat je gelooft, welke afspraken gemaakt worden en wat verwacht wordt. Vanuit die juiste cultuur krijg je als vanzelfsprekend in de nieuwe werksituatie ‘de Saskia’ die daar past. Dan zit dat ook al in de manier waarop je sollicitaties en selecties aanpakt en voelen de sollicitanten ook of het voor hen de juiste omgeving is.

De gewenste cultuur in je bedrijf komt er door:

  • Aantrekken van de juiste mensen en hen te stimuleren om het juiste te doen.
  • Fout gedrag te corrigeren.
  • Afscheid te nemen (net als onkruid wieden) van medewerkers die niet “passen”.
  • Gepaste verantwoordelijkheid en ruimte te geven aan mensen met de juiste ingesteldheid en resultaten.

Binnen die omgeving ga je mensen begeleiden naar gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, waardoor elk probleem een gemeenschappelijke uitdaging wordt. Van zodra die mentaliteit in je organisatie ontstaat, zie je ook dat verantwoordelijkheid opgenomen wordt in alle lagen van het bedrijf.

Waar de aandacht vervolgens naartoe gaat, is op het steeds opnieuw afstemmen. Hierdoor ontstaat wederzijds vertrouwen, wat de basis vormt voor krachtig leiderschap.

Afstemmen betekent niet eindeloos discussiëren over problemen, maar wel op een gerichte manier in dialoog gaan, teneinde de violen te stemmen, checken of we op juiste golflengte zitten en steeds opnieuw tot actie over te gaan. Overleg mag nooit actie in de weg staan!

Zo kan je inzetten op snel implementeren van kleine wijzigingen, zoals in toporganisaties hoe langer hoe meer wordt gedaan. Hiervoor is echter een sterk wederzijds vertrouwen en kwetsbaarheid nodig met een bereidheid om uit te komen voor fouten en mekaar te helpen. Hier ontstaat een gemeenschappelijke fierheid en samen gaan voor de missie van het bedrijf!

Wat helpt om medewerkers eigenaarschap te laten nemen van die gemeenschappelijke missie?

  1. Zorg ervoor dat ze de beste worden in hun vak. Bied hen daarvoor de steun en de mogelijkheden om hun expertise uit te bouwen en te verdiepen.
  2. Laat hen voelen dat wat ze doen zin heeft en dat ze een bijdrage leveren aan het bedrijf en wat er gerealiseerd wordt.
  3. Geef de ruimte en de autonomie om binnen een kader te ontplooien en verantwoordelijkheid op te nemen, wat betekent ook fouten te kunnen maken en daaruit te leren.

Op deze manier blijft je bedrijf gezond en gewapend voor een succesvolle toekomst!

Gratis webinar

In deze chaotische tijden waar standvastigheid en stabiliteit definitief tot het verleden lijken te behoren, zijn het vooral de emoties onrust en onzekerheid die de boventoon voeren. Wij willen hier graag een helpende hand lenen aan alle ondernemers die opnieuw willen leiding geven met vertrouwen
Sta jij ook open voor tips en raadgevingen om jouw persoonlijk leiderschap te ontwikkelen? Wil jij terug evolueren naar een effectief leiderschap waar je team zich als één man achter schaart? Schrijf je dan in voor onze gratis webinar en laat je opnieuw inspireren.