De wereld! Welke wereld? Die van jou of die van mij?

Iedereen heeft zijn eigen beeld van ‘de wereld’. Het is zoiets als ‘De Waarheid’! Ik geloof dat ‘de waarheid’ niet bestaat. Enkel onze eigen waarheid en die van de ander. Met ‘De wereld’ is het voor mij net zo. Als we over ‘de wereld’ spreken, hebben we het dus over onze eigen interpretatie ervan.
Dit zijn The Next Level coaches: Eric & Lieve

Eric en Lieve

Wat is jouw wereldbeeld? Wat is het wereldbeeld van je mensen?

Hoe kijk jij van daaruit naar je bedrijf?

  • Er zijn mensen die energie krijgen van verschillen en erdoor geboeid zijn omdat het goeie en interessante discussies geeft. Dat is ‘durven’.
  • Er zijn ook mensen die schrik hebben van discussies en ze vermijden of er alles aan doen opdat ze niet ontstaan. Het zijn de mensen die iedereen tevreden willen stellen. Een enorme taak!
  • Er zijn ook mensen die een discussie als een uitdaging zien om te gaan strijden voor ‘hun gelijk’. Dat is hard werken.

We verrijken ons het meest als we geen schrik hebben en positief zijn. Daarvoor dienen we te weten/leren dat elke waarheid, elk wereldbeeld zijn waarde heeft. Wat waarde heeft voor de ene heeft daarom niet altijd waarde voor de andere. Tenminste, niet op ‘dat moment’. Ons wereldbeeld hangt dus ook samen met ‘het moment’. Ook met de tijdsgeest, onze leeftijd, ons gezin, onze familie en vrienden, onze generatie, onze buurt, ons werk, onze samenleving, Vlaanderen, België….

Het is een feit dat elke waarde een tegenwaarde heeft zoals elke medaille een keerzijde heeft. Als we niet de moeite doen om de andere kant te zien, missen we kansen om de andere, maar ook onszelf te begrijpen. De andere kant, het andere beeld of model bevat een verrijking. Zeker en vooral als we moeite hebben die kant te zien en nog meer als we er een hekel aan hebben.

Doen we de moeite om die te zien en durven we? Dikwijls hebben we schrik om vast te stellen dat het misschien ook wel anders kan dan we dachten. We zien dat gemakkelijk als ‘ongelijk’ hebben, tekort schieten of in de fout gaan. Dat komt vanuit negativiteit en angst. Laten we positief zijn zodat we de verrijking zien en de waarde van elkaar daarin. Daarin zit ook tijd om het ‘even niet te weten’ omdat we aan het nadenken zijn over andere perspectieven en modellen. Ook als leider mag je jezelf de tijd geven om ‘bezig te zijn met’ en ‘niet te weten’. Het maakt ons tot mens onder de mensen!

Uiteraard spelen ook onze opvoeding en geschiedenis/tijdsgeest een rol.

Zij bepalen mee tegen welk daglicht we meningen en manieren van kijken houden om tot ons ‘wereldbeeld’ te komen.

Vanuit onze opvoeding kregen we waarden en normen mee en namen we als kind ‘zomaar’ aan wat onze ouders zeiden. We interpreteerden en beleefden vandaaruit onze eigen ervaringen en gebeurtenissen. Als volwassene kunnen we altijd dat beeld dat van kindsbeen af is ontstaan aanpassen als we dat willen. Onze geschiedenis, over generaties heen alsook deze van ons land naast andere landen, de grootte ervan , de oorlogen, de rijkdommen en niet te vergeten godsdienst hebben mee bepaald.

Vandaaruit ‘leren’ we ook omgaan met succes en crisis. Leren we uit onze crisissen en successen? Durven we zaken veranderen als het zo niet verder kan of verwachten we dat de anderen het anders gaan doen? Kunnen we iets opgeven om iets anders te krijgen of ergs te vermijden.

Aanvaarding is daarbij heel belangrijk. Aanvaarden dat dingen fout gaan en we niet alles weten.
Dikwijls wachten we als mens tot we erg veel ‘pijn’ hebben of het echt niet meer aankunnen, vooraleer we vanuit een ander beeld gaan kijken en dingen in vraag gaan stellen om ze te veranderen. In ons maatschappijbeeld wordt je immers afgerekend op je mislukking en niet erkent voor je moedig proberen, zoals dat in Amerika wel het geval is. Ze hebben een ander wereldbeeld. Een wereldbeeld dat afrekent op wat niet werkt of lukt maakt het moeilijker om iets te durven. Dat maakt het ook moeilijker om te aanvaarden, naar je pijn te luisteren en je blinde vlek te gaan zoeken.

Kies ervoor om je persoonlijke gekwetstheid, confrontatie en frustratie onder ogen te zien zodat je verder dan dat en zonder angst naar andere wereldbeelden kan kijken en er voor jezelf kan uit leren. Daar zit de groei!! Jijzelf bepaald of je groeit of niet en die uitdaging met jezelf aangaat. Het vraagt kracht en een goed zicht op jezelf!

  • Sta stil bij jouw wereldbeeld.
  • Probeer dat van de andere te zien en begrijpen.
  • Hoe je daarmee dagdagelijks in het leven staat.
  • Zie en erken je talenten en kwaliteiten en zorg dat je die écht leeft!.
  • Weet wat je leuk vindt en wat waardevol is voor jou.
  • Gedraag je hiernaar als persoon en als leider!
  • Jij bepaald mee welk beeld er heerst. Ook in je bedrijf. Besef je impact hierop.

Als jij onafhankelijk, in verbinding met de mensen en de wereld, in je persoonlijke kracht staat, dan kan je elk wereldbeeld als verrijkend ervaren en je vrij voelen en dit ook uitstralen!

Wat is jouw model van de wereld? Kijk om je heen en kijk naar je mensen.

Praat met je mensen opdat je hen leert kennen en weet vanuit welk wereld beeld zij elke dag komen werken. Hoe ze vandaaruit kijken naar hun werk en naar je bedrijf. Zorg dat je mensen met elkaar praten en overleggen. Elkaars wereldbeeld leren kennen opdat ze elkaar niet als bedreigend hoeven te ervaren maar beter gaan begrijpen. Het geeft betere communicatie, brengt samenhorigheid en creatieve oplossingen. Het geeft mogelijkheden die je niet voor mogelijk achtte. Dat geeft goesting, energie, motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel. Benader je mensen vanuit ‘kunnen’, goeie intenties en vertrouwen.

De spanning tussen mensen neemt af als ze elkaar leren kennen en ‘voelen’ omdat ze elkaar dan kunnen begrijpen. Laten we vanuit interesse en zonder schrik kijken naar de anderen, de wereld en het beeld dat elkeen ervan heeft.

Gratis webinar

In deze chaotische tijden waar standvastigheid en stabiliteit definitief tot het verleden lijken te behoren, zijn het vooral de emoties onrust en onzekerheid die de boventoon voeren. Wij willen hier graag een helpende hand lenen aan alle ondernemers die opnieuw willen leiding geven met vertrouwen
Sta jij ook open voor tips en raadgevingen om jouw persoonlijk leiderschap te ontwikkelen? Wil jij terug evolueren naar een effectief leiderschap waar je team zich als één man achter schaart? Schrijf je dan in voor onze gratis webinar en laat je opnieuw inspireren.