Communicatie is meer dan spreken alleen

“Ik dacht dat we heel goed communiceerden in ons bedrijf, maar dat bleek helemaal niet het geval. Onze mensen hebben nochtans inspraak en we luisteren ook écht naar wat ze te zeggen hebben. En toch bleek dat onze mensen zich niet gezien en gehoord voelden. Ze vonden zelfs dat er veel onduidelijkheid was en wij ‘gewoon’ onze zin deden. Ik was totaal verbaasd, aldus Joost!”
Dit zijn The Next Level coaches: Eric & Lieve

Eric en Lieve

Wat is dat dan, Communiceren?

Communiceren doen we dagdagelijks en toch is het voor velen niet zo evident. Dikwijls begrijpen we ook niet wat er misgaat en hoe het effect toch anders is dan we nastreefden. Zoals Joost in zijn bedrijf.

Sta jij er soms bij stil, dat communiceren een hele evolutie heeft ondergaan? Vooral de invulling die we eraan geven en het doel dat we ermee beogen?

Ooit communiceerden we met tromgeroffel en rooksignalen. Maar zover ga ik niet terug. Evenmin ga ik het hebben over alle communicatiemiddelen, al heeft het online gebeuren een enorme impact op ons leven vandaag. En we hebben zelf met elke reactie die we ‘posten’ ook een enorme impact op anderen. Vroeger leefden en werkten we “onder de kerktoren”, zoals ze dat zeiden. Er was niet veel ‘te kiezen’. We waren blij dat we werk hadden (en dat was voor de rest van je leven) en we luisterden naar ‘de baas’ omdat dat zo hoorde. Als kind deden we dat immers ook? Luisteren naar de ouders, naar vader! Je herinnert het jou misschien ook nog: “Als de grote mensen spreken, moeten de kindjes zwijgen”. Ik wel!

We hebben vandaag de dag 101 keuzes te maken en daarin rekening te houden met ons gezin, familie, vrienden en diens tijdverdeling en bezigheden. We willen ook dat ons werk meer is dan een middel om geld te verdienen. We willen dat het leuk en uitdagend is en ons voldoening geeft. Graag dus ook het nut ervan zien, inspraak hebben en als persoon ‘gezien worden’. We evolueerden dus van de medewerker die pas na een gerichte opdracht in actie komt naar een proactieve houding, het meedenken en het meebewegen in het managementteam tot de interactieve rol, die we tegenwoordig willen en moeten innemen. Daarnaast willen we onze relaties op het werk ook onderhouden en er ‘iets aan hebben’. Terecht!.

Communicatie is dus veel meer dan enkel een opdracht geven die dan ‘zonder commentaar’ wordt uitgevoerd. Er dient heel wat overlegd en besproken te worden om goed te kunnen samenwerken. Bovendien is het werk zelf gecompliceerder geworden. Iedereen heeft ook zijn eigen wensen en behoeften en zijn eigen mening over dingen. Ook in elke relatie brengt dat meer overleg en durven spreken met zich mee, zowel op de werkvloer als privé.

Alleen…. Waar leerden we dat?

Een eerste erg belangrijk element is dat hoe meer je van jezelf houdt, hoe helderder je praat. Je vertelt dan écht waar het op staat en draait minder rond de pot. En geloof me: heldere communicatie is nodig. Goed kunnen praten is echt belangrijk voor ons leven: zowel op privé als op professioneel vlak. Het is daarom nodig, je zwakke en sterke kanten te kennen. Zo weet je hoe en waarop je reageert en kun je ook beter met je gesprekspartner omgaan. Je slaagt er dan ook beter in te beseffen dat het niet enkel gaat over hoe goed jij communiceert, maar dat het ook gaat over hoe goed jij kan nagaan en accepteren dat de andere hoort wat hij hoort. Elkeen luistert immers vanuit zijn ervaringen en vanuit zijn situatie op dat moment. Als je van jezelf houdt, ga je communicatie ook minder ‘persoonlijk’ nemen. Dat maakt het makkelijker anderen te bevragen en vervolgens je communicatie af te stemmen op de anderen als ze jou niet begrijpen of verkeerd begrijpen. In een team en naar je medewerkers toe heb je ook rekening te houden met al de verschillende mensen in dat team, de sfeer en de mentaliteit binnen je bedrijf. Zorg ook dat iedereen aan het woord komt en zich dus gehoord voelt. En heel erg belangrijk: laat je mensen achteraf weten wat er met hun inspraak is gebeurd. Wat er is beslist, waarom en hoe dat nu zal gerealiseerd worden. Bedank je mensen voor hun inspraak!.

7 belangrijke regels:

  1. Spreek duidelijk en open. Praat niet tussen de regels.
  2. Zeg wat je wil bereiken met het gesprek, het doel.
  3. Luister naar je mensen. Dat had Joost goed begrepen. Dat deden ze ook in zijn bedrijf!
  4. Een gesprek is een dialoog. Elke persoon die heeft kunnen spreken zal achteraf ook makkelijker achter de beslissing staan en ernaar handelen. Zelfs als die beslissing niet is wat die persoon wou.
  5. Check of je boodschap is overgekomen en verduidelijk desnoods.
  6. Geef de ander de tijd om te reageren. Vul niet in voor de andere en maak zeker zijn zinnen niet af.
  7. Wees authentiek. Zet geen masker op en “uit” je gevoel. Uiteraard is er een verschil tussen privé en professioneel. Je ware zelf zijn en tonen, is je kwetsbaar opstellen en dat is niet zwak maar erg krachtig!

En na het communiceren is er – zoals ik al zei – nog een heel belangrijk vervolg dat maakt dat al het voorgaande blijvend effect heeft. Nog meer zelfs, dat het geen negatief effect heeft, zoals dat in Joost zijn bedrijf gebeurde waardoor de communicatie en het luisteren in het niet vervielen:

  • Verslag uitbrengen. Als je mensen inspraak geeft, is het belangrijk dat ze nadien ook horen wat er met hun inspraak gebeurt. Wat is weerhouden en wat niet en waarom dan wel precies. Anders riskeer je dat je je eigen mensen ontmoedigd en krijgen ze zoals bij Joost, het gevoel dat er niet geluisterd wordt. Dat ze er niet toe doen! Het maakt hen moedeloos en passief, wat niet de bedoeling is.
  • Deel ook mee hoe en wanneer hun ideeën gaan gerealiseerd worden in je bedrijf. Verwacht niet dat jouw mensen het ‘automatisch’ zullen ‘zien’.

Hiermee kan je al aardig op weg. Weet echter dat het maar tips zijn en je op dingen kan stuiten die je niet verwacht. Jijzelf als leider en je mensen en je bedrijf, zijn allemaal anders en hebben andere dingen nodig.

Het blijft dus erg belangrijk om alert te blijven en te durven bevragen bij je mensen. Ook dat is weerom communicatie! Ken dus goed jezelf en hoe je overkomt en reageert! Dat geeft je de ‘open mind’ en de kunde om ook je mensen goed te kennen. Daarmee begint en eindigt goeie communicatie!

Zou je zelf je communicatie willen verbeteren en daar eens met ons over willen praten, dan kan je hier direct een gratis en vrijblijvende afspraak inplannen.

Gratis webinar

In deze chaotische tijden waar standvastigheid en stabiliteit definitief tot het verleden lijken te behoren, zijn het vooral de emoties onrust en onzekerheid die de boventoon voeren. Wij willen hier graag een helpende hand lenen aan alle ondernemers die opnieuw willen leiding geven met vertrouwen
Sta jij ook open voor tips en raadgevingen om jouw persoonlijk leiderschap te ontwikkelen? Wil jij terug evolueren naar een effectief leiderschap waar je team zich als één man achter schaart? Schrijf je dan in voor onze gratis webinar en laat je opnieuw inspireren.