Heb jij jezelf leren fietsen?

Ik stel die vraag regelmatig aan ondernemers of managers. Uitzonderlijk is er eentje, waarbij dat gelukt is. Meestal hebben ze daarbij hulp gekregen. Niemand schaamt zich daarvoor. Wat hebben we dan afgeleerd? Vele ondernemers hebben de neiging om de dingen zelf te willen oplossen. Zeker wanneer het moeilijk wordt. Die zelfstandigheid en autonomie is op…

Waar heb jij als leider MOED nodig?

In de coaching gesprekken die ik de afgelopen weken voerde was het maken van de vertaalslag van MOET naar MOED steeds nodig. In onze huidige economie is het niet meer schaarste, maar overvloed, dekkingsgraad en marktaandeel dat bepalend is. Schaarste lijkt een woord uit de vorige eeuw. Is MOED dan ook een woord dat in…

Doelbewust leiderschap

Regelmatig klagen bedrijfsleiders dat hun team niet gemotiveerd is. Ze moeten hun medewerkers letterlijk naar het doel duwen of trekken. Liggen de targets te hoog? Of juist te laag? Iets werkt in elk geval niet. Medewerkers vervallen in gelatenheid of gaan in de weerstand. Een gesprek ontstaat enkel op momenten dat de emoties hoog oplopen.…

Hard werken of anders leiden?

Het is vakantietijd. De begeleiding van onze topleiders gaat gewoon door. Het ritme en het aantal afspraken ligt lager. De intensiteit is niet minder, wel anders. De zomerperiode is niet alleen een periode om te genieten, maar ook om bewust te vertragen en energie op te doen voor de komende sprint. Hoe doe je dat…

De 4 pijlers voor een goede energiebalans

Als je energiebalans niet klopt, betaal je vroeg of laat de rekening. Het is daarbij niet alleen de hoeveelheid energie die telt, maar ook de vorm speelt een rol. Als leider geldt deze waarheid nog explicieter. Je hebt me al vaker horen zeggen dat jij als leider een uitgesproken “vermenigvuldigingseffect” hebt. Jouw energie straalt af…

Regels? Hoeveel waarde hecht jij er aan?

Afgelopen weken reisden we door Brazilië, waarbij het verre land, de grootte ervan en de cultuurverschillen voor nieuwe indrukken en perspectieven zorgden. In Brazilië met de auto rijden bijvoorbeeld, is echt een belevenis. Het wordt online zelfs benoemd als ‘ronduit gevaarlijk’. Het wegennet is op vele plekken in (heel) slechte staat. Van versmallingen, putten en zelfs verzakkingen…

Het start bij bewustwording!

Ga jij door bewustwording meer zien? Of ga je door dingen te zien bewust worden? Eigenlijk zijn dit echt retorische vragen… Het antwoord zit immers al in de vraag. Het is, zoals vaker in leiderschapsthema’s, weer een soort “kip en ei verhaal”. Wat komt eerst? Bewustwording? Of anders kijken? Het kan beide, maar uiteindelijk kom…

Waarom FEEDBACK niet altijd werkt?

Ik ben nochtans een grote voorstander van feedback … En toch verklaart een deel van het antwoord op de vraag “waarom FEEDBACK niet altijd werkt?” waarom leiders zo vaak falen in het effectief leiding geven. Ga jij goede prestaties steeds belonen? Ga je zwakke prestaties bestraffen? Geef je op regelmatige tijdstippen feedback over de voortgang?…

Doel voorbij….of net nabij?

Het is maar hoe je het bekijkt … Ik herinner me nog steeds de ochtend dat Joris voor een eerste coaching sessie kwam. Het gesprek begon rustig, verkennend, want veiligheid en vertrouwen opbouwen is belangrijk. Zo ontstaat er ruimte om naar de kern te gaan. Heel snel was er een gevoelig punt geraakt en kwamen…