The Next Level moed

Waar heb jij als leider MOED nodig?

In de coaching gesprekken die ik de afgelopen weken voerde was het maken van de vertaalslag van MOET naar MOED steeds nodig. In onze huidige economie is het niet meer schaarste, maar overvloed, dekkingsgraad en marktaandeel dat bepalend is. Schaarste lijkt een woord uit de vorige eeuw. Is MOED dan ook een woord dat in…